เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
3  คน
  สถิติวันนี้
82  คน
  สถิติเดือนนี้
4000  คน
  สถิติปีนี้
20,286  คน
สถิติทั้งหมด
90,913  คน

 

  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2567/2568  (03 ก.ค. 2567)
ประกาศการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2567/2568...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 15 )

   ประชาสัมพันธ์ จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  (18 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์ ขอให้ท่านนำเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปชำระ ณ. เทศบาลตำบลแม่โป่ง ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 ถ้าไม่ชำระภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเ...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 30 )

   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  (18 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 48 )

   กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  (18 มิ.ย. 2567)
กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 32 )

   ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน พ.ศ.2567  (12 มิ.ย. 2567)
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน พ.ศ.2567...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 21 )

   ประชาสัมพันธ์แผนงานก่อสร้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และผลิตกระแสไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   (11 มิ.ย. 2567)
ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนงานก่อสร้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และผลิตกระแสไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 31 )

   ขอความร่วมมือในการประสานการคัดกรองสำรวจผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง  (10 มิ.ย. 2567)
ขอความร่วมมือในการประสานการคัดกรองสำรวจผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 33 )

   กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะและรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 เดือน มิถุนายน 2567  (05 มิ.ย. 2567)
กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะและรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 เดือน มิถุนายน 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 33 )

   ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-Services การเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ E-Services  (03 มิ.ย. 2567)
ท่านสามารถรับบริการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่งผ่านช่องทางรับบริการออนไลน์ E-Services ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 33 )

   แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (07 พ.ค. 2567)
แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สอบถามรายละเ...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 22 )

   แจ้งประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสาร จากทางราชการ   (03 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์จากอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง แจ้งประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสาร จากทางราชการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ให้ระวังอั...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 22 )

   การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน  (30 เม.ย 2567)
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 36 )

   โรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อน  (30 เม.ย 2567)
โรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อน...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 28 )

   โรคฮีทสโตรก  (30 เม.ย 2567)
โรคฮีทสโตรก...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 28 )

   ประชาสัมพันธ์ การจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล  (29 เม.ย 2567)
ประชาสัมพันธ์ การจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 20 )

   ขอแจ้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  (29 เม.ย 2567)
ขอแจ้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 33 )

   โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร (กิจกรรมกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินและปลูกผักเชียงดาสร้างอาชีพ)  (22 เม.ย 2567)
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร (กิจกรรมกำจัดขยะอิน...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : 17 )

   ประชาสัมพันธ์การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง เชื่อม บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด   (22 เม.ย 2567)
ประชาสัมพันธ์การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง เชื่อม บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 15 )

   รถบรรทุก หจก.จินตนาริไซเคิล หยุด ทำการเก็บขนขยะมูลฝอย วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2567  (11 เม.ย 2567)
ประกาศวันหยุด เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567รถบรรทุก หจก.จินตนาริไซเคิล หยุด ทำการเก็บขนขยะมูลฝอย วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2567 (หยุด 1 วัน) และจะเก็บขยะ...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 32 )

   โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง ปีงบประมาณ 2567 วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567  (09 เม.ย 2567)
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง ปีงบประมาณ 2567 วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรม - การสรงน้ำพ...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 45 )

   คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1  (25 มี.ค. 2567)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 37 )

   การใช้งานแอปพลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับชำระสินค้าและบริการผ่านสวัสดิการแห่งรัฐ   (25 มี.ค. 2567)
การใช้งานแอปพลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับชำระสินค้าและบริการผ่านสวัสดิการแห่งรัฐ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 36 )

   โครงการพัฒนาร้านธงฟ้าเป็นจุด Drop Off ไปรษณีย์ไทย (ไปรษณีย์@ธงฟ้า)  (18 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาร้านธงฟ้าเป็นจุด Drop Off ไปรษณีย์ไทย (ไปรษณีย์@ธงฟ้า) รายละเอียด ดังนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 44 )

   ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567   (15 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รายละเ...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 34 )

   การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "แม่โป่งเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  (13 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "แม่โป่งเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...
ไฟล์เอกสารแนบ : , ( อ่าน : 32 )

1    2       3       4       5       6       7       8       9       10       11 - 20      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 1 / 25 ทั้งหมด 735


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง