เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
27  คน
  สถิติเดือนนี้
383  คน
  สถิติปีนี้
10,412  คน
สถิติทั้งหมด
64,367  คน

 

  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โครงการอากาศสะอาดไร้พรมแดน Clean Air Without Border เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยและประเทศลาว  (29 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์โครงการอากาศสะอาดไร้พรมแดน Clean Air Without Border เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยและประเทศลาว...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566  (29 ก.ย. 2566)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ได้มอบเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได (กรณีตกเบิก)  (28 ก.ย. 2566)
เมื่อวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้มอบเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการสงเครา...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ครบจบในแอปพลิเคชัน Biz Portal และทางรัฐ   (25 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ครบจบในแอปพลิเคชัน Biz Portal และทางรัฐ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   คู่มือเสริมสร้างและสนับสนุน อปท.ในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรและประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   (25 ก.ย. 2566)
คู่มือเสริมสร้างและสนับสนุน อปท.ในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรและประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 2566/67  (19 ก.ย. 2566)
ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 2566/67...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท. ปี 2565 - 2566   (18 ก.ย. 2566)
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท. ปี 2565 - 2566 ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่  (31 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง  (22 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   กำหนดการบริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2566  (10 ส.ค. 2566)
กำหนดการบริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2566 และ โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2566  (09 ส.ค. 2566)
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ขอเชิญร่วม โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 กิจกรรมฐานปลูกพืชสมุนไพรพริกไทย และ โครงการจิตอาส...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2566 และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2566/67  (03 ส.ค. 2566)
ประกาศการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2566 และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2566/67...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   แผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน  (14 ก.ค. 2566)
แผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   กำหนดการบริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมรับถุงดำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง  (10 ก.ค. 2566)
กำหนดการบริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมรับถุงดำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์ปิดถนนแม่จ้องน้อยเป็นการชั่วคราว  (26 มิ.ย. 2566)
ด้วยเทศบาลตำบลแม่โป่งได้ว่าจ้าง บริษัท ศญาสมบูรณ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านพระนอนแม่โป่ง ถนนสายแม่จ้องน้อย ร...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด  (26 มิ.ย. 2566)
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด วีดิโอคลิป ประกอบด้วยตอน อันตรายของการคลอดก่นกำหนด ตอน ฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า ตอน ชีวิตลูกอยู่ใน...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (22 มิ.ย. 2566)
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ (1) กระบวนการคัดกรอง https://youtu.be/9OOKsqbV2qg (...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่โป่ง  (20 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขอ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สำนักงานสถิติแห่งชาติ  (19 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สำนักงานสถิติแห่งชาติ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   รอบเวรการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2566  (19 มิ.ย. 2566)
รอบเวรการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2566...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ช่วงฤดูฝนแก่ประชาชน  (19 มิ.ย. 2566)
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ช่วงฤดูฝนแก่ประชาชน...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์และแนวทางการรับมือปรากฎการณ์เอลนีโญ ตั้งแต่ปี 2566  (13 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์และแนวทางการรับมือปรากฎการณ์เอลนีโญ ตั้งแต่ปี 2566...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  (12 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   กำหนดการบริการประชาชนการบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมรับถุงดำ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง  (07 มิ.ย. 2566)
กำหนดการบริการประชาชน การบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมรับถุงดำ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของงานพัฒนาและจัดเก็...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  (05 มิ.ย. 2566)
คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

1    2       3       4       5       6       7       8       9       10       11 - 20      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 1 / 25 ทั้งหมด 652


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง