เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
36  คน
  สถิติเดือนนี้
773  คน
  สถิติปีนี้
2,769  คน
สถิติทั้งหมด
56,724  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและแมวที่ได้สำรวจรายชื่อและขึ้นทะเบียนสัตว์  (14 มี.ค. 2566)
กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและแมวท...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  (14 มี.ค. 2566)
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  (10 มี.ค. 2566)
แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น. ตั้งแต่บ้านพระนอนแม่โป่ง หมู่ที่ 5 ถึง ปลายสายระบบจำหน่าย ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ขอเชิญร่วมรับบริจาคโลหิต  (09 มี.ค. 2566)
ขอเชิญร่วมรับบริจาคโลหิต...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ  (07 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ขอประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังดูแลบุตรหลานช่วงปิดเทอม และประชาชนทั่วไปลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ  (07 มี.ค. 2566)
ขอประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังดูแลบุตรหลานช่วงปิดเทอม และประชาชนทั่วไปลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   แจ้งการสำรวจจำนวนประชากร สุนัข และ แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566  (01 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ จากงานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง แจ้งการสำรวจจำนวนประชากร สุนัข และ แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 1 ปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง  (01 มี.ค. 2566)
เมื่อช่วงเช้าของวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 1 ปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ร่วมรับมอบเช็คสำหรับซ่อมบ้านผู้สูงอายุ - ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง   (01 มี.ค. 2566)
เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายอนันต์ พานคำดาว รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย นายเสน่ห์ แซ่เลียว สมา...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ปีการศึกษา พ.ศ.2566  (22 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ปีการศึกษา พ.ศ.2566...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่   (20 ก.พ. 2566)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การจุดไฟเผาป่าในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566   (15 ก.พ. 2566)
ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอย...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองหมอกควัน วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. จุดอ่านค่าฝุ่นละออง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  (15 ก.พ. 2566)
สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองหมอกควัน วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. จุดอ่านค่าฝุ่นละออง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศมาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งและพื้นที่ทางการเกษตร โดยกำหนดวันห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2566  (13 ก.พ. 2566)
ประกาศมาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งและพื้นที่ทางการเกษตร โดยกำหนดวันห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2566...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (13 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้งสร้างจิตสำนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตตามหลักประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  (09 ก.พ. 2566)
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้งสร้างจิตสำนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความส...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy)  (02 ก.พ. 2566)
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมรับถุงดำ  (30 ม.ค. 2566)
กำหนดการบริการประชาชน "การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566" พร้อมรับถุงดำ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทสญี่ปุ่นฯ  (30 ม.ค. 2566)
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดีและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  (30 ม.ค. 2566)
ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดีและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิด...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูและกำหนดเกณฑ์ราคาอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว   (23 ม.ค. 2566)
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูและกำหนดเกณฑ์ราคาอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์ราคาอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว   (12 ม.ค. 2566)
ประกาศคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์ราคาอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  (12 ม.ค. 2566)
“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” คำขวัญวันเด็ก ปี 2566 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ขอเชิญร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันเสาร์ ที่ 14 เดือน มกร...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (28 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (23 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

1    2       3       4       5       6       7       8       9       10       11 - 20      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 1 / 25 ทั้งหมด 552


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง