เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
17  คน
  สถิติเดือนนี้
121  คน
  สถิติปีนี้
23,099  คน
สถิติทั้งหมด
52,718  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง  (01 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   กำหนดโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF : African Swin Fever)  (01 ธ.ค. 2565)
นายมงคล สิทธิรักษ์ ปศุสัตว์อำเภอสันทราย รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด ได้ออกหนังสือประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยประ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก้ส  (30 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก้ส...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566   (28 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์ ตารางจัดเก็บขยะมูลฝอย (ใหม่) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง  (25 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ตารางจัดเก็บขยะมูลฝอย (ใหม่) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด R:E:S:P:E:C:T  (21 พ.ย. 2565)
ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด R:E:S:P:E:C:T...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล(ศปก.ต.)  (21 พ.ย. 2565)
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล(ศปก.ต.)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   "พฤศจิกายน" เดือนแห่งการยุติความรุนแรง  (21 พ.ย. 2565)
"พฤศจิกายน" เดือนแห่งการยุติความรุนแรง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  (21 พ.ย. 2565)
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550" กรมกิจการสต...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ลดความรุนแรงในครอบครัว ลดปัญหาสังคม  (21 พ.ย. 2565)
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว "ลดความรุนแรงในครอบครัว ลดปัญหาสังคม" กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   กระบวนการช่วยเหลือคุ้มครอง ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  (21 พ.ย. 2565)
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว "กระบวนการช่วยเหลือคุ้มครอง ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำบลแม่โป่ง หมายเลข 053-043664 สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว  (27 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำบลแม่โป่ง หมายเลข 053-043664 สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว ขอบคุณค่ะ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ทำลายบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง  (26 ต.ค. 2565)
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ทำลายบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง ซึ่งมีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ  (26 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ขออภัย เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำบลแม่โป่ง หมายเลขโทรศัพท์ 053-043664 ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว  (21 ต.ค. 2565)
ขออภัย เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำบลแม่โป่ง หมายเลขโทรศัพท์ 053-043664 ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ทั้งนี้หากต้องการติดต่อกรุณาฝากข้อความท...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่โป่ง  (20 ต.ค. 2565)
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่โป่ง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ "การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย"  (20 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ "การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย"...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (20 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  (19 ต.ค. 2565)
วันนี้ วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การสำรวจภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566  (12 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การสำรวจภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   เทศบาลตำบลแม่โป่ง ให้การต้อนรับ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เทศบาลตำบลแม่โป่ง  (07 ต.ค. 2565)
วันนี้เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย นางระวิวรรณ ดาวเวียงกัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวอา...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ   (05 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง สย.) ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการปร...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมรับและมอบรถสามล้อชนิดโยกมือสำหรับคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่  (05 ต.ค. 2565)
เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดย นางสาวมณีประภา ชัยวุฒิ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย นายเสน่ห์ แซ่เลีย...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง เป็นผู้แทนของเทศบาลตำแม่โป่ง มอบของให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย  (27 ก.ย. 2565)
วันนี้ (27 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง เป็นผู้แทนของเทศบาลตำแม่โป่ง มอบของให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง สถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา  (27 ก.ย. 2565)
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง สถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

1    2       3       4       5       6       7       8       9       10       11 - 20      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 1 / 25 ทั้งหมด 518


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง