เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
83  คน
  สถิติเดือนนี้
4001  คน
  สถิติปีนี้
20,287  คน
สถิติทั้งหมด
90,914  คน

 

  
 


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่โป่ง ปี พ.ศ.2559-2563 30 พ.ย. 2559
  แผนพัฒนาบุคคล 30 พ.ย. 2558
 ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่ 2  จากทั้งหมด  2  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง