เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
48  คน
  สถิติเดือนนี้
1378  คน
  สถิติปีนี้
13,867  คน
สถิติทั้งหมด
84,494  คน

 

  
 

ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ/จัดจ้าง

เรื่อง
วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย ชม.ถ.54-007 บ้านตลาดขี้เหล็ก -มหาวิทยาลัยราชมงคล หมู่ที่ 1 บ้านตลาดขี้เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
12 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน บ้านป่าไผ่ -บ้านห้วยบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2567
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว เดือน ตุลาคม 2566 -มีนาคม 2567
30 เม.ย 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
05 มี.ค. 2567
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
28 ก.พ. 2567
เผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปี 2567
13 ก.พ. 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 ต.ค. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
25 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2566 (ก.ค.-ก.ย.66)
05 ต.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (สขร.1)
03 ต.ค. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
25 ก.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 (สขร.1)
05 ก.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 (สขร.1)
04 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (เม.ย.-มิ.ย.66)
05 ก.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน2566 (สขร.1)
04 ก.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.1)
06 มิ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 (สขร.1)
05 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2566 (ม.ค.- มี.ค.66)
04 เม.ย 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1)
04 เม.ย 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1)
01 มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 (สขร.1)
03 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ ออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน 19 โครงการ จำนวน 1 งาน
02 ก.พ. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
31 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2566 (ต.ค.-ธ.ค.65)
05 ม.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1)
05 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธ.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
14 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1)
02 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1)
04 พ.ย. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2565 (ก.ค.-ก.ย.65)
05 ต.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน2565 (สขร.1)
05 ต.ค. 2565
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
26 ก.ย. 2565
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
23 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 (สขร.1)
05 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม2565 (สขร.1)
05 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2565 (เม.ย.-มิ.ย.65)
05 ก.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1)
05 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2565 (ม.ค.-มี.ค.65)
05 เม.ย 2565
1   2     3     4     หน้าต่อไป  
แสดงข้อมูล 1 / 40 ทั้งหมด 135
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง