นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง

สายตรงท่านนายกฯ
   แจ้งปัญหา/ร้องเรียน

เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
12  คน
  สถิติเดือนนี้
610  คน
  สถิติปีนี้
6,707  คน
สถิติทั้งหมด
7,850  คน

 


  
 

ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ/จัดจ้าง

เรื่อง
วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.)
28 เม.ย 2564
เอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง
09 เม.ย 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง
09 เม.ย 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
02 เม.ย 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
19 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอยกิ่ว-ห้วยบ่อทอง จำนวน 1 สายทาง
19 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ
01 มี.ค. 2564
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
01 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ)
01 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต
24 ก.พ. 2564
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอยกิ่ว-ห้วยบ่อทองฯ
24 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน)
18 ก.พ. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
04 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอยกิ่ว-ห้วยบ่อทองฯ จำนวน 1 สายทาง)
28 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
01 ต.ค. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01 ต.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
06 ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561
30 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
08 ก.ย. 2561
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบอน ซอย 13 ตำบลแม่โป่ง
24 ธ.ค. 2558
บันทึกการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3
09 ธ.ค. 2558
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
24 พ.ย. 2558
ประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง
10 พ.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เทศบาล
06 พ.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่โป่ง
06 พ.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในพื้นที่รับผิดช
06 พ.ย. 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558
30 ก.ย. 2558
สอบราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านแม่โป่งหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่โป่ง
22 ก.ย. 2558
ประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่โป่ง
22 ก.ย. 2558
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
10 ก.ย. 2558
ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
09 ก.ย. 2558
แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
01 ก.ย. 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558
31 ส.ค. 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
30 ส.ค. 2558
เรื่องประกาศสอบโครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ
15 ส.ค. 2558
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริ
15 ส.ค. 2558
เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่โป่ง
15 ส.ค. 2558
รายงานผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 ตำบลแม่โป่ง
06 ส.ค. 2558
รายงานผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลแม่โป่ง
06 ส.ค. 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
31 ก.ค. 2558
1   2     หน้าต่อไป  
แสดงข้อมูล 1 / 40 ทั้งหมด 79
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง