เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
27  คน
  สถิติเดือนนี้
1765  คน
  สถิติปีนี้
1,765  คน
สถิติทั้งหมด
31,384  คน

 


  
  Un title page
นายประยูร ตะริโย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง


นายบุญเรือง ธรรมพุฒิ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง


นายอนันต์ พานคำดาว
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง


นางสาวมณีประภา ชัยวุฒิ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง


นายไพรัตน์ ธาตุอินจันทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตบลแม่โป่ง


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง