เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
52  คน
  สถิติเดือนนี้
1382  คน
  สถิติปีนี้
13,871  คน
สถิติทั้งหมด
84,498  คน

 

  
  Un title page
นายประยูร ตะริโย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง
 061-2723239

นายบุญเรือง ธรรมพุฒิ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง
 094-5207025

นายอนันต์ พานคำดาว
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง
 065-0745506

นางสาวมณีประภา ชัยวุฒิ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง
 0812892125

นายไพรัตน์ ธาตุอินจันทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตบลแม่โป่ง
 081-9512125


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง