เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
52  คน
  สถิติเดือนนี้
1382  คน
  สถิติปีนี้
13,871  คน
สถิติทั้งหมด
84,498  คน

 

  
 


คำชี้แจง

          ช่องทางใหม่ในการให้บริการแก่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต คอร์รัปชั่น หากคุณพบเห็นการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประพฤติมิชอบมีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริต กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบของเทศบาลฯ ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ

ขั้นตอน

1. ผู้แจ้ง/ผู้กล่าวหา/ผู้ร้องเรียน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง ให้ครบถ้วนตามเครื่องหมาย * ระบุ แ้ล้วคลิกที่ปุ่ม "ตกลง"
2. ตรวจสอบใน E-mail ที่ ผู้แจ้ง/ผู้กล่าวหา/ผู้ร้องเรียน ได้กรอกไว้เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวตน และยืนยันข้อมูลที่แจ้งอีกครั้ง
3. เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ทำการตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอต่อผู้บริหาร โดยข้อมูลของ ผู้แจ้ง/ผู้กล่าวหา/ผู้ร้องเรียน จะถูกปกปิดเป็นความลับ

ข้อมูลผู้แจ้ง/ผู้กล่าวหา/ผู้ร้องเรียน ( *จำเป็น)
ชื่อ - นามสกุล : *
เลขที่บัตรประจำตัวประชน : *
ที่อยู่ :
E-mail : *
หมายเลขโทรศัพท์ :

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหา/ถูกร้องเรียน
ชื่อ - นามสกุล : *
ตำแหน่ง : *
รายละเอียด : *
เอกสาร/ไฟล์ ประกอบ (ถ้ามี) :
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB (*.doc,*.pdf,... *.jpg, *.BMP )
กรุณากรอกข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตน :
 * (5 ตัวอักษร ไม่เว้นวรรค)

   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง