เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
16  คน
  สถิติเดือนนี้
120  คน
  สถิติปีนี้
23,098  คน
สถิติทั้งหมด
52,717  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   กำหนดการทำหมันสุนัขของมูลนิธิซอยด๊อก วันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564   (03 ก.ย. 2564)
กำหนดการทำหมันสุนัขของมูลนิธิซอยด๊อก วันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น) หม...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ขอเชิญชวนร่วมรับบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564   (02 ก.ย. 2564)
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมรับบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เชียงใหม่ศิลาดล หมู่ที่ 6 ต...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  (01 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   มอบถุงยังชีพ และแพมเพิส ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง  (26 ส.ค. 2564)
วันนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชี...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2564  (26 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2564

ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   แจ้งผลการอนุมัติแบบขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน  (23 ส.ค. 2564)
แจ้งผลการอนุมัติแบบขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   วิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด  (20 ส.ค. 2564)
วิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 122/2564 ปิดหย่อมเหล่าป่าสัก 14 วัน (บ้านแม่โป่ง ม.4 ต.แม่โป่ง)  (19 ส.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 122/2564 ปิดหย่อมเหล่าป่าสัก 14 วัน (บ้านแม่โป่ง ม.4 ต.แม่โป่ง)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564  (18 ส.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว  (18 ส.ค. 2564)
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ปิดตลาดอุ้ยสา 3 วัน  (18 ส.ค. 2564)
ปิดตลาดอุ้ยสา 3 วัน (19-21 สิงหาคม 2564)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   รายงานผลการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564  (18 ส.ค. 2564)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่งได้รายงานผลการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  (17 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   กำหนดการออกให้บริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมรับถุงที่มีตราสัญลักษณ์ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2564   (16 ส.ค. 2564)
กำหนดการออกให้บริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมรับถุงที่มีตราสัญลักษณ์ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ก...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   การจัดการขยะติดเชื้อชุมชน  (13 ส.ค. 2564)
การจัดการขยะติดเชื้อชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   รับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (11 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2564 (3 รอบเวร)  (09 ส.ค. 2564)
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2564 (3 รอบเวร)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1/2564   (09 ส.ค. 2564)
วันนี้เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลลวงเหนือ เรื่อง การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  (06 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลลวงเหนือ เรื่อง การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 101/2564  (05 ส.ค. 2564)
คำสั่งที่ 101/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 สำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไย ผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไยและผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์จากอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2564/65   (05 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์จากอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2564/65 รายละเอียด ดังนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   สัดส่วนการใช้พลังงานของอาคารสำนักงาน  (05 ส.ค. 2564)
สัดส่วนการใช้พลังงานของอาคารสำนักงาน...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (04 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  (04 ส.ค. 2564)
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   3 แคมเปญพิเศษ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่  (04 ส.ค. 2564)
ออก 3 แคมเปญพิเศษ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ออก 3 แคมเปญพิเศษ เดินหน้าฉีด...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

  หน้าที่ผ่านมา       1       2       3       4       5       6       7       8    9    10       11 - 20      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 201 / 225 ทั้งหมด 518


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง