เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
36  คน
  สถิติเดือนนี้
1327  คน
  สถิติปีนี้
11,323  คน
สถิติทั้งหมด
40,942  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 14  (29 มิ.ย. 2564)
ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ • ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2564  (28 มิ.ย. 2564)
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสา  (25 มิ.ย. 2564)
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคค...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   รางวัลวันดินโลก 2564  (25 มิ.ย. 2564)
รางวัลวันดินโลก 2564 : ตามที่ประเทศไทย ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) จัดตั...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   วิธีขอ ไฟเกษตร สำหรับใช้ใน สวนเเละไร่นา  (25 มิ.ย. 2564)
ไฟเกษตร คือ การนำไฟฟ้ามาใช้ภายในสวนของเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร เช่น ใช้กับเครื่องสูบน้ำ หลอดไฟ เป็นต้น" โดยเกษตรไทยสามารถใช้ไฟฟ้าได้ฟรี โดยสามารถทำตามเก...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ร่วมต้อนรับ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ กรณีตรวจเยี่ยมป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง   (25 มิ.ย. 2564)
เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ พนักงาน และเจ้า...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  (23 มิ.ย. 2564)
ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตก อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564  (22 มิ.ย. 2564)
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 …………………………………………………….. ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 67/2564  (22 มิ.ย. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 67/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 66/2564  (22 มิ.ย. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 66/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค  (17 มิ.ย. 2564)
ไขข้อกังวลผู้หญิง กับการรับวัคซีนโควิค19...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง ลงพื้นที่ออกให้บริการตัดผมและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่โป่ง  (16 มิ.ย. 2564)
วันนี้ วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย ท่านนายกประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง ลงพื้นที่ออกให้บริการตัดผมและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่โป่ง  (16 มิ.ย. 2564)
เมื่อวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย ท่านนายกประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบา...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินมาตรการ Good Factory Practice เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (15 มิ.ย. 2564)
ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินมาตรการ Good Factory Practice เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   เทศบาลตำบลแม่โป่ง ลงพื้นที่ออกให้บริการตัดผมและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่โป่ง  (15 มิ.ย. 2564)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย ท่านนายกประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  (14 มิ.ย. 2564)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  (14 มิ.ย. 2564)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  (14 มิ.ย. 2564)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  (14 มิ.ย. 2564)
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 64/2564  (14 มิ.ย. 2564)
ตลาดนัด ฟิตเนส เฮ!! เชียงใหม่ออกคำสั่งผ่อนคลายให้เปิดได้ พ่วงด้วยโรงภาพยนตร์ โรงเรียนสอนลีลาศ เต้นรำ แต่ต้องทำเข้มปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   การออกพื้นที่บริการ  (11 มิ.ย. 2564)
-...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 63/2564  (10 มิ.ย. 2564)
เชียงใหม่แถลง สถานที่บริการเหล่านี้ "สั่งปิด" 1. สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด 2. โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   กำหนดการออกให้บริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมมอบถุงดำที่ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2564  (07 มิ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง กำหนดการออกให้บริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมมอบถุงดำที่ตราสัญล...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ให้ความช่วยเหลือ กรณีของ นายแอคน นาดู่ หรือ ลุงคำ ราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   (04 มิ.ย. 2564)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย นายจันท...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   จดหมายข่าว ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564  (04 มิ.ย. 2564)
จดหมายข่าว ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

  หน้าที่ผ่านมา       1       2       3       4       5       6       7       8    9    10       11 - 18      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 201 / 225 ทั้งหมด 439


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง