เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
16  คน
  สถิติเดือนนี้
120  คน
  สถิติปีนี้
23,098  คน
สถิติทั้งหมด
52,717  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   การประกวดพืชผลทางการเกษตรในงาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด"   (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ จากอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การประกวดพืชผลทางการเกษตรในงาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด" รายละเอียด ดังนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่โป่ง เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของศูนย์ฯ   (21 มิ.ย. 2565)
วันนี้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่โป่ง เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของศูนย์ฯ โดย เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาสัง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ร่วมงานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จากงานเวชกรรมฟื้นฟู และแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด   (16 มิ.ย. 2565)
วันนี้เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานพัฒนาชุมชนฯ พร้อมด้วย รพ.สต.บ้านแม่โป่ง ร่วมงานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จากงานเวชกรรมฟื้นฟู และแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน Moderna  (16 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน Moderna...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา  (15 มิ.ย. 2565)
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรห...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง  (15 มิ.ย. 2565)
วันนี้ (วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565) เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดย นายบุญเรือง ธรรมพุฒิ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง นางสาวมณีประภา ชัยวุฒิ เลขานุการนายกฯ พร้อม...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ปชส.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  (13 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ปชส.มาตรการควบคุมและป้องกันโรคสำหรับสถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร (ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 45)  (13 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมและป้องกันโรคสำหรับสถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร (ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 45)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ)  (08 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์รอบเวรการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2565  (06 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์รอบเวรการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2565 จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565  (06 มิ.ย. 2565)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การบังคับใช้มาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด  (02 มิ.ย. 2565)
การบังคับใช้มาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564  (02 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปร...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม 2565  (19 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม 2565...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศ กรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานที่ประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565  (19 พ.ค. 2565)
ประกาศ กรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานที่ประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2565  (18 พ.ค. 2565)
ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   เส้นทางการเก็บขนขยะตำบลแม่โป่ง (เรียงลำดับเส้นทางตามหมู่บ้าน)  (11 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ จากงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง เส้นทางการเก็บขนขยะตำบลแม่โป่ง (เรียงลำดับเส้นทางตามหมู่บ้าน) รายละเ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านพระนอนแม่โป่ง ม.5 ตำบลแม่โป่ง   (06 พ.ค. 2565)
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง นายอาทิตย์ ท้าวศิริ ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   แสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นายชาญชัย ไทยกรณ์   (03 พ.ค. 2565)
วันนี้เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายอนันต์ พานคำดาว รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับครอบคร...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   รับมอบถุงยังชีพฯ จากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคเอเชีย  (29 เม.ย 2565)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นางสาวมณีประภา ชัยวุฒิ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร แหล่งสายวง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   เทศบาลตำบลแม่โป่ง เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคเอเชีย  (29 เม.ย 2565)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ ซึ่งได้รับมอบจ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   แจ้งข้อมูลเพื่อทราบกรณีฉ้อโกงประชาชน  (29 เม.ย 2565)
แจ้งข้อมูลเพื่อทราบกรณีฉ้อโกงประชาชน กรณีการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกง รายละเอียด ดังนี้ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การแจ้งข้อมูลสินค้าปุ๋ยเคมีตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)  (25 เม.ย 2565)
การแจ้งข้อมูลสินค้าปุ๋ยเคมีตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกลำดวน"  (21 เม.ย 2565)
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกลำดวน" เนื่องในวันผู้สูงอายุ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อการทำงานสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ฯ  (21 เม.ย 2565)
เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อการทำงานสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญา...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

  หน้าที่ผ่านมา       1       2    3    4       5       6       7       8       9       10       11 - 20      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 51 / 75 ทั้งหมด 518


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง