เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
3  คน
  สถิติวันนี้
36  คน
  สถิติเดือนนี้
1327  คน
  สถิติปีนี้
11,323  คน
สถิติทั้งหมด
40,942  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy)  (02 ก.พ. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   รายงานประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาฯ  (14 ม.ค. 2565)
รายงานประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาฯ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565   (11 ก.พ. 2565)
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ขอความร่วมมือกำหนดราคาจำหน่ายไก่เนื้อ  (11 ก.พ. 2565)
ขอความร่วมมือกำหนดราคาจำหน่ายไก่เนื้อ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  (11 ก.พ. 2565)
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคุมทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565   (09 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคุมทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์การออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ให้  (08 ก.พ. 2565)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงข่าวการออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท โดยมีภาพและลักษณะโดยรวมเหมือนกับธนบัตรกระดาษ ชนิดราคา 20 บาท ที่หมุนเวียนใ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เทศบาลตำนวแม่โป่ง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565  (07 ก.พ. 2565)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เทศบาลตำนวแม่โป่ง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   เทศบาลตำบลแม่โป่ง ขอความร่วมมือสถานประกอบการ สำนักงาน สถานที่ทำงาน ดำเนินการตามาตรการ Thai Stop COVID Plus  (07 ก.พ. 2565)
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ขอความร่วมมือสถานประกอบการ สำนักงาน สถานที่ทำงาน ดำเนินการตามาตรการ Thai Stop COVID Plus โดย 1. ประเมินตนเองด้วยโปรแกรม Thai Stop C...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟฟริกาในสุกร (ASF) รวมทั้งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากกรณีที่เนื้อสุกรชำแหละมีราคาสูง  (02 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟฟริกาในสุกร (ASF) รวมทั้งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากกรณีที่เนื้อสุกรชำแหละมีราคาสูง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายจราจร โครงการอำนวยความปลอดภัยจุดตัดทางแยก บ้านป่าไม้แดงม.2 ตำบลป่าป้อง-บ้านป่าไผ่ ม.2 ตำบลแม่โป่ง  (01 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายจราจร โครงการอำนวยความปลอดภัยจุดตัดทางแยก ชม.ถ.1-0097 บ้านป่าไม้แดง ม.2 ตำบลป่าป้อง เชื่อม บ้านป่าไผ่ ม....
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   การคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด  (31 ม.ค. 2565)
การคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565  (31 ม.ค. 2565)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  (31 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   โครงการชุมชนปลอดขยะ  (28 ม.ค. 2565)
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ขอเชิญชวนชุมชน สมัครเข้าร่วม "โครงการชุมชนปลอดขยะ ZERO WASTE " หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายเดือน เทศบาลตำบลตลาดใหญ่  (27 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายเดือน เทศบาลตำบลตลาดใหญ่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  (27 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลาสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (24 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลาสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  (25 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด ดังนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  (24 ม.ค. 2565)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565  (24 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดบทความวิชาการโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำรวร 4 ประเภท ฯลฯ  (21 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดบทความวิชาการโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำรวร 4 ประเภท และเปิดรับบท...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   การพิจารณา คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565   (20 ม.ค. 2565)
วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลแม่โป่งร่วมงานการพิจารณา คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565 (ผู้ใหญ่บ้าน วิชัย ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง  (29 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมและจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม  (13 ม.ค. 2565)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมและจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

  หน้าที่ผ่านมา       1       2    3    4       5       6       7       8       9       10       11 - 18      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 51 / 75 ทั้งหมด 439


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง