เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
78  คน
  สถิติเดือนนี้
3996  คน
  สถิติปีนี้
20,282  คน
สถิติทั้งหมด
90,909  คน

 

  
  Un title page
นายวสุชาติ พิชัย
ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง
 0654722289

รองผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ตำแหน่งรองปลัด ไม่มีกรอบอัตรากำลัง


นางระวิวรรณ ดาวเวียงกัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 081-9986049
นายชวลิต คิดอ่าน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 081-7834081
นางอังคณา ทาพรหม
ผู้อำนวยการกองคลัง
 065-4722286
นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 090-9196461
นางสาวอภิรมย์ สมณะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 0818856572


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง