เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
11  คน
  สถิติเดือนนี้
49  คน
  สถิติปีนี้
14,887  คน
สถิติทั้งหมด
44,506  คน

 


  
  Un title page
นายอาทิตย์ ท้าวศิริ
ปลัดเทศบาล
 065-4722289

นางระวิวรรณ ดาวเวียงกัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 081-9986049
นายชวลิต คิดอ่าน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 081-7834081
นางอังคณา ทาพรหม
ผู้อำนวยการกองคลัง
 065-4722286
นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 090-9196461


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง