เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
4  คน
  สถิติวันนี้
64  คน
  สถิติเดือนนี้
1453  คน
  สถิติปีนี้
21,010  คน
สถิติทั้งหมด
22,153  คน

 


  
  Un title page
นายอาทิตย์ ท้าวศิริ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง


นางระวิวรรณ ดาวเวียงกัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายชวลิต คิดอ่าน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางอังคณา ทาพรหม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง