เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร










Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
52  คน
  สถิติเดือนนี้
1382  คน
  สถิติปีนี้
13,871  คน
สถิติทั้งหมด
84,498  คน

 

  
 


ข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง :

คำสั่งบริหารงานบุคคล

ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง งานประชาสัมพันธ์ 16 พ.ค. 2567
  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง งานประชาสัมพันธ์ 01 ก.พ. 2567
  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง งานประชาสัมพันธ์ 02 ม.ค. 2567
  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง งานประชาสัมพันธ์ 01 พ.ย. 2566
  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง งานประชาสัมพันธ์ 04 ต.ค. 2566
  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง งานประชาสัมพันธ์ 03 ก.ค. 2566
  คำสั่ง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง งานประชาสัมพันธ์ 01 ก.พ. 2566
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองต่างๆ งานประชาสัมพันธ์ 30 พ.ย. 2565
  คำสั่ง 522-2565 การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลฯ งานประชาสัมพันธ์ 07 พ.ย. 2565
  คำสั่ง 476 - 2565 การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลฯ งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2565
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  10  จากทั้งหมด  10   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง