เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
34  คน
  สถิติเดือนนี้
532  คน
  สถิติปีนี้
25,737  คน
สถิติทั้งหมด
26,880  คน

 


  
  Un title page
นางพวงเพชร ทุนผลงาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง


นายจันทร์วัน ปัญจทา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง
นายถนอม ทะระถา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง
นายเสน่ห์ แซ่เลียว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง
นายเกษม พาจรทิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง
นายสมยศ ตะริโย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง
นายสมคิด ทิศลังกา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง
นายหมื่น โพ้กสท้าน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง
นายจำนงค์ ธงซิว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง
นายชัชวาล มหาวัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง
นางฟองไหล สุยะวา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง
นางสาวเทียมจันทร์ ไทยกรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง