เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
16  คน
  สถิติเดือนนี้
1253  คน
  สถิติปีนี้
8,050  คน
สถิติทั้งหมด
78,677  คน

 

  
  Un title page
นางพวงเพชร ทุนผลงาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง


นายจันทร์วัน ปัญจทา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง

นายถนอม ทะระถา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง

นายเสน่ห์ แซ่เลียว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง

นายเกษม พาจรทิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง

นายสมยศ ตะริโย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง

นายสมคิด ทิศลังกา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง

นายหมื่น โพ้กสท้าน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง

นายจำนงค์ ธงซิว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง

นายชัชวาล มหาวัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง

นางฟองไหล สุยะวา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง

นางสาวเทียมจันทร์ ไทยกรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง