เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
47  คน
  สถิติเดือนนี้
1377  คน
  สถิติปีนี้
13,866  คน
สถิติทั้งหมด
84,493  คน

 

  
 


ข้อมูลสำหรับประชาชน /
จดหมายข่าว

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
 โครงการธนาคารขยะ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2567 งานประชาสัมพันธ์ 12 มี.ค. 2567
 สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ณ จุดให้บริการเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) งานประชาสัมพันธ์ 07 มี.ค. 2567
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 admin 30 ส.ค. 2566
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 admin 14 ส.ค. 2566
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 admin 06 มิ.ย. 2566
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 วันที่ 1 มีนาคม 2566 admin 08 มี.ค. 2566
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 admin 28 ธ.ค. 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 admin 03 พ.ย. 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 admin 01 ก.ย. 2565
 ฐานข้อมูลตลาด admin 24 ส.ค. 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 admin 22 ส.ค. 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 admin 25 พ.ค. 2565
 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่โป่ง เดือน มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ 07 เม.ย 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565 admin 28 มี.ค. 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2565 admin 09 มี.ค. 2565
 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่โป่ง เดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ 02 มี.ค. 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 admin 25 ก.พ. 2565
 อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 07 ก.พ. 2563
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  18  จากทั้งหมด  18   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง