เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
76  คน
  สถิติเดือนนี้
3994  คน
  สถิติปีนี้
20,280  คน
สถิติทั้งหมด
90,907  คน

 

  
 


มาตรการประหยัดพลังงาน :

รายงานการใช้พลังงาน

ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
  รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า/น้ำมันชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2566
  ภาพกิจกรรมใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลแม่โป่ง งานประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลแม่โป่ง(กันยายน 2564 - สิงหาคม 2565) งานประชาสัมพันธ์ 21 ก.ย. 2565
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  3  จากทั้งหมด  3   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง