เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
14  คน
  สถิติเดือนนี้
1251  คน
  สถิติปีนี้
8,048  คน
สถิติทั้งหมด
78,675  คน

 

  
 


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 25 ต.ค. 2566
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 25 ก.ย. 2566
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 31 ม.ค. 2566
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14 ธ.ค. 2565
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 ก.ย. 2565
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 ก.ย. 2565
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 04 ก.พ. 2565
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 19 ม.ค. 2565
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 15 ก.ย. 2564
  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 09 มี.ค. 2564
  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 18 ก.พ. 2564
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอยกิ่ว-ห้วยบ่อทองฯ จำนวน 1 สายทาง 29 ธ.ค. 2563
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 ม.ค. 2563
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 07 ม.ค. 2561
 ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่ 14  จากทั้งหมด  14  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง