เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
17  คน
  สถิติเดือนนี้
121  คน
  สถิติปีนี้
23,099  คน
สถิติทั้งหมด
52,718  คน

 


  
 


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 ก.ย. 2565
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 04 ก.พ. 2565
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 19 ม.ค. 2565
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 15 ก.ย. 2564
  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 09 มี.ค. 2564
  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 18 ก.พ. 2564
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอยกิ่ว-ห้วยบ่อทองฯ จำนวน 1 สายทาง 29 ธ.ค. 2563
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 ม.ค. 2563
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 07 ม.ค. 2561
 ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่ 9  จากทั้งหมด  9  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง