เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
39  คน
  สถิติเดือนนี้
1330  คน
  สถิติปีนี้
11,326  คน
สถิติทั้งหมด
40,945  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 56/2564  (17 พ.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 55/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 55/2564  (17 พ.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 55/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 54/2564  (17 พ.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 54/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมดูแลสถานที่สะสมอาหาร ห่างไกลโควิด-19  (14 พ.ค. 2564)
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมดูแลสถานที่สะสมอาหาร ห่างไกลโควิด-19...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และ กำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2565  (14 พ.ค. 2564)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และ กำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2565...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   สภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2564  (14 พ.ค. 2564)
เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร  (14 พ.ค. 2564)
วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564) ท่านนายกประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง และ นายอาทิตย์ ท้าวศ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ขอแจ้งงดการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลตำบลแม่โป่ง  (13 พ.ค. 2564)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงาน กสทช. ว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศเ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 52/2564  (12 พ.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 52/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 51/2564  (12 พ.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 51/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  (11 พ.ค. 2564)
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ผลการเลือกประธานฯ รองประธานฯ และเลขานุการฯ สภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง  (11 พ.ค. 2564)
ท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง เพื่อปฎิญาณตน ก่อนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และเลือกประธานสภา รองประธานสภา ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประกาศอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่งครั้งแรก  (07 พ.ค. 2564)
หลังจาก กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด นัดประชุมสภาฯ เทศบาลตำบลแม่โป่ง เพื่อปฎิญาณตน ก่อนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และเลือกประธานสภา ร...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   แนวทางดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ  (06 พ.ค. 2564)
แนวทางดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   แนวทางดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ  (06 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ แนวทางดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  (03 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (30 เม.ย 2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้นำชุมชน ประธาน อสม. เพื่อส่งให้แก่ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง  (29 เม.ย 2564)
เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดยท่านนายกเทศมนตรีและสภาชิกสภาเทศบาล พร้อมท่านปลัด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้นำชุมชน ประธาน อสม. เพื่อส่งให้แก่ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ผู้บริหารชุดใหม่ เข้าสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ  (29 เม.ย 2564)
ผู้บริหารชุดใหม่ เข้าสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ ... เทศบาลตำบลแม่โป่ง คึกคัก นายกฯ นำผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง เข้าสักกา...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   คำแถลงสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เรื่อง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทำงานเชื้อ SARS-CoV-2(เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19)  (28 เม.ย 2564)
คำแถลงสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เรื่อง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทำงานเชื้อ SARS-CoV-2(เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ขอเอกสารรับรองทางการแพทย์ เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทน ประกัน Covid-19 (เฉพาะผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ รพ.สนามเชียงใหม่ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ และ รพ.สนามแม่โจ้ เท่านั้น)  (28 เม.ย 2564)
สำหรับท่านที่ต้องการขอเอกสารรับรองทางการแพทย์ เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทน ประกัน Covid-19 (เฉพาะผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ รพ.สนามเชียงใหม่ (ศูนย์ประชุมและแส...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่  (27 เม.ย 2564)
ประชาสัมพันธ์จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 เมษายน 2564 แจ้งว่าประเท...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าในวันที่ 27-30 เมษายน 2564  (27 เม.ย 2564)
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 42/2564 ได้กำหนดมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยห้ามจัดงานเลี้ยงทุกรูปแบบ ศาสนพิธีให้ปฏิบัต...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  (27 เม.ย 2564)
เชียงใหม่ออกอีก 2 คำสั่ง ให้ปิดกิจการอีก 19 ประเภท โรงภาพยนตร์ สวนสัตว์ โต๊ะสนุ๊ก โบว์ลิ่ง ร้านเกม ยิม ฟิตเนส ศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ พร้อมให้นิยามเพิ่มให้ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  (26 เม.ย 2564)
เข้าพื้นที่ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหน้ากาก ปรับ 20,000 บาท” พร้อมสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น อสม. ช่วยสอดส่องดูแลการปฏิบัติ วันที่ 25 เม.ย. 64 ที่ประช...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

  หน้าที่ผ่านมา       1 - 10    11    12       13       14       15       16       17       18      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 251 / 275 ทั้งหมด 439


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง