เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
76  คน
  สถิติเดือนนี้
3994  คน
  สถิติปีนี้
20,280  คน
สถิติทั้งหมด
90,907  คน

 

  
 


ข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง :

ข้อมูลด้าน Competency

ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
  ทดสอบ admin 22 มิ.ย. 2566
  ข้อมูลความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น ประชาสัมพันธ์ 23 ม.ค. 2566
  คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ 23 ม.ค. 2566
  คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์ 23 ม.ค. 2566
  คู่มือสมรรถนะหลัก ประชาสัมพันธ์ 23 ม.ค. 2566
  พจนานุกรมความรู้และทักษะที่จำเป็น ประชาสัมพันธ์ 23 ม.ค. 2566
  พจนานุกรมสมรรถนะหลัก ประชาสัมพันธ์ 23 ม.ค. 2566
  นักบริหารท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักบริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักบริหารงานคลัง ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักบริหารงานช่าง ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักบริหารงานการศึกษา ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักจัดการงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นิติกร ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักวิชาการเงินและบัญชี ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักวิชาการคลัง ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักวิชาการพัสดุ ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักวิชาการสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักพัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักวิชาการศึกษา ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  เจ้าพนักงานธุรการ ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  เจ้าพนักงานพัสดุ ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นายช่างโยธา ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  30  จากทั้งหมด  30   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง