เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
4  คน
  สถิติวันนี้
81  คน
  สถิติเดือนนี้
1470  คน
  สถิติปีนี้
21,027  คน
สถิติทั้งหมด
22,170  คน

 


  
  Un title page
นางระวิวรรณ ดาวเวียงกัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายสิทธิพงศ์ ภิรมณ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาววัฒนาพร แปงอินทร์
รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
นายวรัท คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ
นางนิมิตร ไทยหนุ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสาวลักษณ์ สิมพราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเอื้อมพร อาทะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายพิชิต สิทธิปัญญา
พนักงานจ้างเหมาและบริการ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง