เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
17  คน
  สถิติเดือนนี้
1254  คน
  สถิติปีนี้
8,051  คน
สถิติทั้งหมด
78,678  คน

 

  
  Un title page
นางระวิวรรณ ดาวเวียงกัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายสิทธิพงศ์ ภิรมณ์
นักวิชาการศึกษา

ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกฐิน ไทยกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

นางนิมิตร ไทยหนุ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเสาวลักษณ์ สิมพราช
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเอื้อมพร อาทะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายไพสนธ์ ธรรมใจ
พนักงานจ้างเหมาและบริการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง