เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
36  คน
  สถิติเดือนนี้
1327  คน
  สถิติปีนี้
11,323  คน
สถิติทั้งหมด
40,942  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   แนวทางปฎิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง  (02 พ.ย. 2564)
แนวทางปฎิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (01 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   การป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดตามหลัก D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   (01 พ.ย. 2564)
แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะมีการทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ตาม หากประมาท การ์ดตก ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ แต่ความรุนแรงของโรคจะลดลง จึงขอความร่วมมือ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ขยายระยะเวลารับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   (27 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ขยายระยะเวลารับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ออกมาตรการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 100 คน   (29 ต.ค. 2564)
เชียงใหม่ออกมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม‼ เชียงใหม่ ออกมาตรการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 100 คน ส่วนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4 อำเภอ ที่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ชะลอการเปิดเรียนแบบ On site  (29 ต.ค. 2564)
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงนามประกาศ ให้โรงเรียน สถาบันการศึกษาแห่ง ในพื้นที่ที่พบการระบาดโควิด-19 ชะลอการเปิดเรียนแบบ On site ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ขอเชิญร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม อาหาร และวัสดุทางการแพทย์ ณ ศูนย์พักคอยชุมชน อำเภอดอยสะเก็ด  (27 ต.ค. 2564)
อำเภอดอยสะเก็ด และ ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน Community Isolation ณ อาคาร C1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week) ปี 2564"  (25 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week) ปี 256...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   การสำรวจภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565  (06 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การสำรวจภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 รายละเอียด ดังนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ขอเชิญชวนทุกท่าน บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ได้ที่จุดรับบริจาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอย  (20 ต.ค. 2564)
ด้วยอำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน Community Isolation (CI) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในการนี้จึงขอเชิญชวนทุ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   รับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   (19 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗  (18 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ให้เกษตรกรมาแสดงตนและตรวจสอบข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2564/65  (15 ต.ค. 2564)
ประกาศอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ให้เกษตรกรมาแสดงตนและตรวจสอบข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2564/65...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   งดส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564/65  (11 ต.ค. 2564)
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง งดส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564/65...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (07 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ที่เกิดตั้งแต...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประกาศเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  (07 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   สาระน่ารู้โรคสมองติดยา และ "ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาไว หายเร็ว"  (06 ต.ค. 2564)
สาระน่ารู้โรคสมองติดยา และ "ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาไว หายเร็ว" กลุ่มงานพัฒนาระบบงานยาเสพติดและสารเสพติด กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ชุดตรวจโควิด 19 (Antigen Test Kit) ทิ้งอย่างไร ปลอดภัย ลดเสี่ยงเชื้อโรค  (06 ต.ค. 2564)
ชุดตรวจโควิด 19 (Antigen Test Kit) ทิ้งอย่างไร ปลอดภัย ลดเสี่ยงเชื้อโรค...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6  (04 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564  (29 ก.ย. 2564)
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในเขตพื...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   เลื่อนกำหนดการเป็นวันที่ 2 และ 3 ตุลาคม 2564 โครงการอบรมการทำชา กาแฟ น้ำดื่มสมุนไพร และไอศครีม   (23 ก.ย. 2564)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลแบบบูรณาการ โดยการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน การยกระดับผลิตภัณฑ์ช...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  (22 ก.ย. 2564)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ LINE Application  (22 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ LINE Application...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   รู้จัก-ใช้จริง  (20 ก.ย. 2564)
รู้จัก-ใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ด้วยตนเอง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถมาสมัครได้นะคะ  (20 ก.ย. 2564)
สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถมาสมัครได้นะคะ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

  หน้าที่ผ่านมา       1       2       3       4    5    6       7       8       9       10       11 - 18      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 101 / 125 ทั้งหมด 439


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง