เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
12  คน
  สถิติเดือนนี้
1249  คน
  สถิติปีนี้
8,046  คน
สถิติทั้งหมด
78,673  คน

 

  
 


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 08 ก.ย. 2566
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 01 ต.ค. 2565
  ไฟล์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 01 ต.ค. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 24 ก.ย. 2564
  แผนพัฒนาท้องถื่น พ.ศ.2566-2670 24 ก.ย. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 24 ก.ย. 2564
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ส่วนที่ 1) 03 ก.ย. 2564
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ส่วนที่ 2) 03 ก.ย. 2564
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ส่วนที่ 3) 03 ก.ย. 2564
  บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 30 พ.ย. 2563
  บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 30 พ.ย. 2563
  รายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ฉบับเพิ่มเติม) 30 พ.ย. 2563
  เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30 ก.ย. 2563
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 23 พ.ย. 2562
  เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 23 พ.ย. 2562
  เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 23 พ.ย. 2561
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 23 พ.ย. 2559
  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายปี 58 30 ม.ค. 2558
 ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่ 18  จากทั้งหมด  18  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง