เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
3  คน
  สถิติวันนี้
23  คน
  สถิติเดือนนี้
332  คน
  สถิติปีนี้
14,686  คน
สถิติทั้งหมด
68,641  คน

 

  
  Un title page
นางอังคณา ทาพรหม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวศศิธร คำสร้อย
นักวิชาการคลัง

นางสาวอรวรรณ ค้ากระโท้ก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

-
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธิดาพร พรมกรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ

-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

นางสาววิภาริญ อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวดารา โพกสท้าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง