เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
30  คน
  สถิติเดือนนี้
1825  คน
  สถิติปีนี้
11,495  คน
สถิติทั้งหมด
82,122  คน

 

  
  Un title page
นางอังคณา ทาพรหม
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
นักวิชาการคลัง

นางสาวอรวรรณ ค้ากระโท้ก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธิดาพร พรมกรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววิภาริญ อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวดารา โพกสท้าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาววิลาสินี แปงอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง