เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
31  คน
  สถิติเดือนนี้
529  คน
  สถิติปีนี้
25,734  คน
สถิติทั้งหมด
26,877  คน

 


  
  Un title page
นางอังคณา ทาพรหม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวศศิธร คำสร้อย
นักวิชาการคลัง
นางสาวอรวรรณ ค้ากระโท้ก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิลาสินี แปงอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ
นางสาวสุภากานต์ อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดารา โพกสท้าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง