เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
84  คน
  สถิติเดือนนี้
4002  คน
  สถิติปีนี้
20,288  คน
สถิติทั้งหมด
90,915  คน

 

  
 


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

แผนดำเนินงานประจำปี

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 06 ต.ค. 2566
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10 ต.ค. 2565
  แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ส.ค. 2565
  แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07 ก.พ. 2565
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 04 พ.ย. 2564
  แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09 ก.ย. 2564
  แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 30 มิ.ย. 2563
  แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 30 พ.ค. 2563
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ม.ค. 2563
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 30 พ.ย. 2562
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 30 พ.ย. 2561
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 30 พ.ย. 2561
  แผนดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 30 พ.ย. 2560
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 30 พ.ย. 2560
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 30 พ.ย. 2560
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 30 พ.ย. 2560
  แผนดำเนินงานปี 2560 30 ม.ค. 2560
  ประเมินผลแผน 2559 30 พ.ย. 2559
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 30 พ.ย. 2558
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 30 พ.ย. 2558
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 30 พ.ย. 2558
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ปีงบประมาณ 2558 30 พ.ย. 2558
 ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่ 22  จากทั้งหมด  22  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง