เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
41  คน
  สถิติเดือนนี้
1332  คน
  สถิติปีนี้
11,328  คน
สถิติทั้งหมด
40,947  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา  (20 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้  (10 ก.ย. 2564)
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ขอความเห็นชอบโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  (06 ก.ย. 2564)
ขอความเห็นชอบโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564  (08 ก.ย. 2564)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2564  (08 ก.ย. 2564)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2564 ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   สำรวจความต้องการรับวัคซีนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ร้านขายของชำ และร้านสะดวกซื้อ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  (07 ก.ย. 2564)
การสำรวจความต้องการรับวัคซีนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ร้านขายของชำ และร้านสะดวกซื้อ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   สำรวจความต้องการรับวัคซีนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ร้านขายของชำ และร้านสะดวกซื้อ  (06 ก.ย. 2564)
สำรวจความต้องการรับวัคซีนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ร้านขายของชำ และร้านสะดวกซื้อ เพื่อบริหารจัดการ จัดสรรวัคซีน ให้เหมาะสมกับความต้องการฉีด ขอให้มาล...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   กำหนดการทำหมันสุนัขของมูลนิธิซอยด๊อก วันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564   (03 ก.ย. 2564)
กำหนดการทำหมันสุนัขของมูลนิธิซอยด๊อก วันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น) หม...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ขอเชิญชวนร่วมรับบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564   (02 ก.ย. 2564)
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมรับบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เชียงใหม่ศิลาดล หมู่ที่ 6 ต...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  (01 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   มอบถุงยังชีพ และแพมเพิส ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง  (26 ส.ค. 2564)
วันนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชี...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564  (06 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564

...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2564  (26 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2564

ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   แจ้งผลการอนุมัติแบบขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน  (23 ส.ค. 2564)
แจ้งผลการอนุมัติแบบขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   วิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด  (20 ส.ค. 2564)
วิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 122/2564 ปิดหย่อมเหล่าป่าสัก 14 วัน (บ้านแม่โป่ง ม.4 ต.แม่โป่ง)  (19 ส.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 122/2564 ปิดหย่อมเหล่าป่าสัก 14 วัน (บ้านแม่โป่ง ม.4 ต.แม่โป่ง)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564  (18 ส.ค. 2564)
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว  (18 ส.ค. 2564)
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ปิดตลาดอุ้ยสา 3 วัน  (18 ส.ค. 2564)
ปิดตลาดอุ้ยสา 3 วัน (19-21 สิงหาคม 2564)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  (17 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   กำหนดการออกให้บริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมรับถุงที่มีตราสัญลักษณ์ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2564   (16 ส.ค. 2564)
กำหนดการออกให้บริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมรับถุงที่มีตราสัญลักษณ์ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ก...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   การจัดการขยะติดเชื้อชุมชน  (13 ส.ค. 2564)
การจัดการขยะติดเชื้อชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   รับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (11 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2564 (3 รอบเวร)  (09 ส.ค. 2564)
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2564 (3 รอบเวร)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1/2564   (09 ส.ค. 2564)
วันนี้เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

  หน้าที่ผ่านมา       1       2       3       4       5    6    7       8       9       10       11 - 18      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 126 / 150 ทั้งหมด 439


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง