เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
48  คน
  สถิติเดือนนี้
1378  คน
  สถิติปีนี้
13,867  คน
สถิติทั้งหมด
84,494  คน

 

  
 


ข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง :

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
  ทดสอบ admin 27 ม.ค. 2566
  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประชาสัมพันธ์ 23 ม.ค. 2566
  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร ประชาสัมพันธ์ 23 ม.ค. 2566
  การพัฒนาบุคลากร ประชาสัมพันธ์ 23 ม.ค. 2566
  การประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประชาสัมพันธ์ 23 ม.ค. 2566
  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประชาสัมพันธ์ 23 ม.ค. 2566
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  6  จากทั้งหมด  6   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง