เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
82  คน
  สถิติเดือนนี้
4000  คน
  สถิติปีนี้
20,286  คน
สถิติทั้งหมด
90,913  คน

 

  
 


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  ทดสอบ 03 ก.ย. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 05 ก.ค. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 20 พ.ค. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 15 ม.ค. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 05 ม.ค. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 30 พ.ย. 2561
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 30 พ.ย. 2561
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 30 พ.ย. 2561
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) ประจำปีงบประมาณ 2562 30 พ.ย. 2561
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 30 พ.ย. 2561
 ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่ 10  จากทั้งหมด  10  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง