เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
40  คน
  สถิติเดือนนี้
1331  คน
  สถิติปีนี้
11,327  คน
สถิติทั้งหมด
40,946  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลลวงเหนือ เรื่อง การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  (06 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลลวงเหนือ เรื่อง การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 101/2564  (05 ส.ค. 2564)
คำสั่งที่ 101/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 สำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไย ผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไยและผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประชาสัมพันธ์จากอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2564/65   (05 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์จากอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2564/65 รายละเอียด ดังนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (04 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  (04 ส.ค. 2564)
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   3 แคมเปญพิเศษ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่  (04 ส.ค. 2564)
ออก 3 แคมเปญพิเศษ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ออก 3 แคมเปญพิเศษ เดินหน้าฉีด...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  (04 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคค...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 99/2564  (04 ส.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 99/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประเภทโควตาพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565  (02 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประเภทโควตาพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอ  (02 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 98/2564  (02 ส.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 98/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2   (30 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 93/2564  (29 ก.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 93/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 92/2564  (29 ก.ค. 2564)
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 92/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต่าง ๆ ดังนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   มอบถุงยังชีพให้แก่กำนันตำบลแม่โป่ง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   (23 ก.ค. 2564)
วันนี้เทศบาลตำบลแม่โป่ง มอบถุงยังชีพให้แก่กำนันตำบลแม่โป่ง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   (23 ก.ค. 2564)
วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564) เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร กำนันตำบลแม่โป่ง ผู้ใหญ่บ้า...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประชาสัมพันธ์ เร่งรัดมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท   (22 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เร่งรัดมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท รายละเอียด ดังนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (22 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 84/2564  (21 ก.ค. 2564)
คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 84/2564 มาตรการควบคุมโรคโควิด - 19 แบบบูรณาการ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม บริโภคอาหารและเครื่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนัดพบแรงงานออนไลน์ (Chiang Mai Job Fair Online 2021)  (21 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนัดพบแรงงานออนไลน์ (Chiang Mai Job Fair Online 2021)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   กรมควบคุมโรคใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนดว่าใครควรตรวจโควิด  (21 ก.ค. 2564)
กรมควบคุมโรคใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนดว่าใครควรตรวจโควิด...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ด้วยมูลนิธิซอยด๊อกขอแจ้งการผ่าตัดทำหมันสุนัขฟรี  (21 ก.ค. 2564)
แจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยมูลนิธิซอยด๊อกขอแจ้งการผ่าตัดทำหมันสุนัขฟรี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1. สุนัขเพศเมีย ผ่าตัดทำหมันฟรี 2. สุนัขเพศผู้ อายุไม...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ออกเยี่ยม และมอบนมถั่วเหลือง ไข่ และหน้ากากอนามัย แก่ผู้พิการ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง  (19 ก.ค. 2564)
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานและเจ้าหน้า...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 81/2564  (19 ก.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 81/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 80/2564  (19 ก.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 80/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก สืบเนื่องจากเดิมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชีย...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

  หน้าที่ผ่านมา       1       2       3       4       5       6    7    8       9       10       11 - 18      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 151 / 175 ทั้งหมด 439


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง