เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
17  คน
  สถิติเดือนนี้
121  คน
  สถิติปีนี้
23,099  คน
สถิติทั้งหมด
52,718  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง  (29 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า - ออก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด  (26 พ.ย. 2564)
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอดอยสะเก็ด ที่ 25/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า - ออก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ด้วยสำนักงานสาธารณสุ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   เทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง) วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เทศบาลตำบลแม่โป่ง  (22 พ.ย. 2564)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานแ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   หน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่โป่ง  (22 พ.ย. 2564)
วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นี้ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยบ่อทอง จัดหน่วยฉีดวัคซีนป้อง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์ การเก็บขนขยะมูลฝอยประจำวันอังคาร   (19 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ การเก็บขนขยะมูลฝอยประจำวันอังคาร เนื่องจากทางผู้รับเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ สำหรับการเก็บขนขยะ ในวันอังคาร (เฉพ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9   (17 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   รับสมัครนักศึกษาโควตาเทศบาลท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา สาขาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชำระค่าเรียน 2,000 บาท/ภาคเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  (15 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโควตาเทศบาลท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา สาขาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชำระค่าเรียน 2,000 บาท/ภาค...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แจ้งเข้าทำงานในเขตพื้นที่ตำบลแม่โป่ง  (15 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แจ้งเข้าทำงานในเขตพื้นที่ตำบลแม่โป่ง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น และข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  (15 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น และข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ  (12 พ.ย. 2564)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ให้ประชากรต่างด้าวในพื้นที่ตำบลแม่โป่งเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK  (10 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชากรต่างด้าวในพื้นที่ตำบลแม่โป่งเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK ด้วยทางคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตำบลแม่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน หรือหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2565  (04 พ.ย. 2564)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน หรือหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ขอเชิญชวนร่วมเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่โป่ง กำหนดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นี้  (03 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่โป่ง กำหนดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562  (03 พ.ย. 2564)
พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่ 2 , บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชื่อม บ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังห  (03 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่ 2 , บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชื่อม บ้า...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์ แจ้งเข้าทำงานในเขตพื้นที่ของตำบลแม่โป่ง  (03 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเข้าทำงานในเขตพื้นที่ของตำบลแม่โป่ง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   แนวทางปฎิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง  (02 พ.ย. 2564)
แนวทางปฎิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดตามหลัก D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   (01 พ.ย. 2564)
แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะมีการทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ตาม หากประมาท การ์ดตก ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ แต่ความรุนแรงของโรคจะลดลง จึงขอความร่วมมือ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (01 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ชะลอการเปิดเรียนแบบ On site  (29 ต.ค. 2564)
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงนามประกาศ ให้โรงเรียน สถาบันการศึกษาแห่ง ในพื้นที่ที่พบการระบาดโควิด-19 ชะลอการเปิดเรียนแบบ On site ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ออกมาตรการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 100 คน   (29 ต.ค. 2564)
เชียงใหม่ออกมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม‼ เชียงใหม่ ออกมาตรการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 100 คน ส่วนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4 อำเภอ ที่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน  (29 ต.ค. 2564)
จากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2560 เผยว่าคนไทยผลิตขยะคนละ 1.14 กิโลกรัม ต่อวัน เมื่อรวมกันแล้วเท่ากับเราผลิตขยะถึง 7.4 หมื่นต้น...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ขอเชิญร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม อาหาร และวัสดุทางการแพทย์ ณ ศูนย์พักคอยชุมชน อำเภอดอยสะเก็ด  (27 ต.ค. 2564)
อำเภอดอยสะเก็ด และ ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน Community Isolation ณ อาคาร C1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ขยายระยะเวลารับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   (27 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ขยายระยะเวลารับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week) ปี 2564"  (25 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week) ปี 256...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

  หน้าที่ผ่านมา       1       2       3       4       5       6    7    8       9       10       11 - 20      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 151 / 175 ทั้งหมด 518


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง