เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
18  คน
  สถิติเดือนนี้
122  คน
  สถิติปีนี้
23,100  คน
สถิติทั้งหมด
52,719  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ขอเชิญชวนทุกท่าน บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ได้ที่จุดรับบริจาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอย  (20 ต.ค. 2564)
ด้วยอำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน Community Isolation (CI) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในการนี้จึงขอเชิญชวนทุ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   รับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   (19 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗  (18 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ให้เกษตรกรมาแสดงตนและตรวจสอบข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2564/65  (15 ต.ค. 2564)
ประกาศอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ให้เกษตรกรมาแสดงตนและตรวจสอบข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2564/65...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   งดส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564/65  (11 ต.ค. 2564)
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง งดส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564/65...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  (07 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (07 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ที่เกิดตั้งแต...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ชุดตรวจโควิด 19 (Antigen Test Kit) ทิ้งอย่างไร ปลอดภัย ลดเสี่ยงเชื้อโรค  (06 ต.ค. 2564)
ชุดตรวจโควิด 19 (Antigen Test Kit) ทิ้งอย่างไร ปลอดภัย ลดเสี่ยงเชื้อโรค...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   สาระน่ารู้โรคสมองติดยา และ "ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาไว หายเร็ว"  (06 ต.ค. 2564)
สาระน่ารู้โรคสมองติดยา และ "ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาไว หายเร็ว" กลุ่มงานพัฒนาระบบงานยาเสพติดและสารเสพติด กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การสำรวจภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565  (06 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การสำรวจภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 รายละเอียด ดังนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6  (04 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564  (29 ก.ย. 2564)
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในเขตพื...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   เลื่อนกำหนดการเป็นวันที่ 2 และ 3 ตุลาคม 2564 โครงการอบรมการทำชา กาแฟ น้ำดื่มสมุนไพร และไอศครีม   (23 ก.ย. 2564)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลแบบบูรณาการ โดยการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน การยกระดับผลิตภัณฑ์ช...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ LINE Application  (22 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ LINE Application...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  (22 ก.ย. 2564)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา  (20 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถมาสมัครได้นะคะ  (20 ก.ย. 2564)
สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถมาสมัครได้นะคะ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   รู้จัก-ใช้จริง  (20 ก.ย. 2564)
รู้จัก-ใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ด้วยตนเอง...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้  (10 ก.ย. 2564)
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2564  (08 ก.ย. 2564)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2564 ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564  (08 ก.ย. 2564)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   สำรวจความต้องการรับวัคซีนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ร้านขายของชำ และร้านสะดวกซื้อ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  (07 ก.ย. 2564)
การสำรวจความต้องการรับวัคซีนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ร้านขายของชำ และร้านสะดวกซื้อ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   สำรวจความต้องการรับวัคซีนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ร้านขายของชำ และร้านสะดวกซื้อ  (06 ก.ย. 2564)
สำรวจความต้องการรับวัคซีนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ร้านขายของชำ และร้านสะดวกซื้อ เพื่อบริหารจัดการ จัดสรรวัคซีน ให้เหมาะสมกับความต้องการฉีด ขอให้มาล...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564  (06 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564

...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   ขอความเห็นชอบโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  (06 ก.ย. 2564)
ขอความเห็นชอบโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

  หน้าที่ผ่านมา       1       2       3       4       5       6       7    8    9       10       11 - 20      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 176 / 200 ทั้งหมด 518


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง