เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
15  คน
  สถิติเดือนนี้
1252  คน
  สถิติปีนี้
8,049  คน
สถิติทั้งหมด
78,676  คน

 

  
 
ระบบบริการประชาชนออนไลน์ / ขอรับบริการต่างๆ จากเทศบาลฯ

     "ระบบขอรับบริการแบบออนไลน์" เป็นการให้บริการออนไลน์ที่ทางเทศบาลตำบลแม่โป่งจัดทำขึ้นเพื่อ อำนวยความสะดวกและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางเทศบาลฯ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง
      ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์โดยคลิกที่ลิงค์ "เพิ่มข้อมูลขอรับบริการใหม่" สำหรับกรอกข้อมูลขอรับบริการทางจากเทศบาลฯ

เพิ่มข้อมูลขอรับบริการใหม่

ไม่พบข้อมูลการขอรับบริการต่างๆ จากทางเทศบาลฯ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง