เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
3  คน
  สถิติวันนี้
73  คน
  สถิติเดือนนี้
1462  คน
  สถิติปีนี้
21,019  คน
สถิติทั้งหมด
22,162  คน

 


  
 


ข้อมูล รายงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

สรุปผลดำเนินงานประจำปี

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 18 ม.ค. 2561
  จำนวนผู้มาใช้บริการ ปี 2561 21 มิ.ย. 2562
  รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลแม่โป่ง ปี 2563 29 เม.ย 2563
  รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลแม่โป่ง ปี 2563 30 ก.ย. 2563
ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่  4  จากทั้งหมด  4  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง