เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
52  คน
  สถิติเดือนนี้
1382  คน
  สถิติปีนี้
13,871  คน
สถิติทั้งหมด
84,498  คน

 

  
 


ข้อมูล รายงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

สรุปผลดำเนินงานประจำปี

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 03 ต.ค. 2566
  รายงานฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ คนพิการ และข้อมูลประชากรในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2566 30 ส.ค. 2566
  รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 03 ม.ค. 2566
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2564 28 มี.ค. 2565
  รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลแม่โป่ง ปี 2563 30 ก.ย. 2563
  รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลแม่โป่ง ปี 2563 29 เม.ย 2563
  จำนวนผู้มาใช้บริการ ปี 2561 21 มิ.ย. 2562
  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 18 ม.ค. 2561
ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่  8  จากทั้งหมด  8  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง