เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
12  คน
  สถิติเดือนนี้
1249  คน
  สถิติปีนี้
8,046  คน
สถิติทั้งหมด
78,673  คน

 

  
 


ข้อมูล รายงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

รายงานติดตามผลแผนพัฒนาและประเมินผลแผนพัฒนา

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) 31 มี.ค. 2566
  รายงานติดตามผลแผนพัฒนาและประเมินผลแผนพัฒนา ทศบาลตำบลแม่โป่ง ปี 2565 19 ธ.ค. 2565
  รายงานติดตามผลแผนพัฒนาและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2564 17 ก.พ. 2565
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 ด้วยระบบ e-plan ตุลาคม 2564 05 พ.ค. 2564
  รายงานติดตามผลแผนพัฒนาและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2564 รอบเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 07 ม.ค. 2564
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 05 ม.ค. 2564
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2562 15 ม.ค. 2563
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 ธ.ค. 2561
  ายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 21 ธ.ค. 2561
  ายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ปีงบประมาณ 2558 02 ธ.ค. 2559
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน เม.ย. 2561 21 เม.ย 2559
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 06 ม.ค. 2558
ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่  12  จากทั้งหมด  12  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง