เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
4  คน
  สถิติวันนี้
18  คน
  สถิติเดือนนี้
1756  คน
  สถิติปีนี้
1,756  คน
สถิติทั้งหมด
31,375  คน

 


  
 


ข้อมูล รายงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

รายงานติดตามผลแผนพัฒนาและประเมินผลแผนพัฒนา

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 06 ม.ค. 2558
  ายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ปีงบประมาณ 2558 02 ธ.ค. 2559
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน เม.ย. 2561 21 เม.ย 2559
  ายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 21 ธ.ค. 2561
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 ธ.ค. 2561
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2562 15 ม.ค. 2563
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 05 ม.ค. 2564
ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่  7  จากทั้งหมด  7  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง