เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
16  คน
  สถิติเดือนนี้
1253  คน
  สถิติปีนี้
8,050  คน
สถิติทั้งหมด
78,677  คน

 

  
 


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

งานภาษี

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 17 พ.ย. 2566
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (เอกสารเพิ่มเติม 1) 17 พ.ย. 2566
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (เอกสารเพิ่มเติม 2) 17 พ.ย. 2566
  บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 07 มี.ค. 2566
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2566 (รายละเอียด) 07 มี.ค. 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2566 07 มี.ค. 2566
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 12 ม.ค. 2566
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 28 พ.ย. 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 05 พ.ย. 2564
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 05 พ.ย. 2564
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม 05 พ.ย. 2564
 ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่ 11  จากทั้งหมด  11  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง