เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
15  คน
  สถิติเดือนนี้
1252  คน
  สถิติปีนี้
8,049  คน
สถิติทั้งหมด
78,676  คน

 

  
 


ข้อมูล รายงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

รายงานทางการเงิน

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  รายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม 2567 02 เม.ย 2567
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (ไตรมาส 3) 29 มี.ค. 2567
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 01 มี.ค. 2567
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 02 ก.พ. 2567
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2567 02 ก.พ. 2567
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 12 ม.ค. 2567
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 (ไตรมาส 2) 13 ธ.ค. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 22 พ.ย. 2566
  รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 พ.ย. 2566
  รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 4) 16 ต.ค. 2566
  รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10 ต.ค. 2566
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 06 ต.ค. 2566
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (ไตรมาส 1) 04 ต.ค. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 17 26 ก.ย. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 16 20 ก.ย. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15 14 ก.ย. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14 23 ส.ค. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13 09 ส.ค. 2566
  รายงานผลการดำเนินงาน(งวดที่ 3) 17 ก.ค. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12 12 ก.ค. 2566
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาส 4) 03 ก.ค. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11 14 มิ.ย. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10 23 พ.ค. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 16 พ.ค. 2566
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาส 3) 05 เม.ย 2566
  รายงานผลการดำเนินงาน(งวดที่ 2) 05 เม.ย 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 21 มี.ค. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 15 มี.ค. 2566
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 23 ก.พ. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 14 ก.พ. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 02 ก.พ. 2566
  รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 1) 18 ม.ค. 2566
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2) 12 ม.ค. 2566
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 22 ธ.ค. 2565
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 19 ธ.ค. 2565
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 13 ธ.ค. 2565
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 23 พ.ย. 2565
  บัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 07 พ.ย. 2565
  รายงานการรับจ่ายเงินประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 17 ต.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 4) 17 ต.ค. 2565
1 2   หน้าถัดไป 
ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่  40  จากทั้งหมด  71  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง