เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
3  คน
  สถิติวันนี้
65  คน
  สถิติเดือนนี้
1454  คน
  สถิติปีนี้
21,011  คน
สถิติทั้งหมด
22,154  คน

 


  
 


ข้อมูล รายงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

รายงานทางการเงิน

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 28 ก.ย. 2558
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 02 ธ.ค. 2559
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 27 ธ.ค. 2559
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 2560 01 พ.ย. 2560
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 31 มี.ค. 2561
  รายงานผลการใช้จ่าย ปี 61 วันที่ 1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61 02 เม.ย 2561
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 30 มิ.ย. 2561
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 29 ส.ค. 2561
  รายงานผลการใช้จ่าย ปี 61 วันที่ 1 เม.ย. - 3 ก.ย.61 02 ต.ค. 2561
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 03 ต.ค. 2561
  รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
  รายงานผลการใช้จ่าย ปี 62 วันที่ 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62 01 เม.ย 2562
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 ต.ค. 2562
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 01 เม.ย 2563
  รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 10 เม.ย 2563
  รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 2) 10 เม.ย 2563
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 04 พ.ย. 2563
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 08 ก.พ. 2564
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่2) 09 เม.ย 2564
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 รอบ 6เดือน 22 เม.ย 2564
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 20 พ.ย. 2563
ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่  21  จากทั้งหมด  21  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง