เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
36  คน
  สถิติเดือนนี้
773  คน
  สถิติปีนี้
2,769  คน
สถิติทั้งหมด
56,724  คน

 


  
 


ข้อมูล รายงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

รายงานทางการเงิน

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 23 ก.พ. 2566
  รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 1) 18 ม.ค. 2566
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2) 12 ม.ค. 2566
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 13 ธ.ค. 2565
  รายงานการรับจ่ายเงินประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 17 ต.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 4) 17 ต.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 3) 07 ก.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 2) 07 เม.ย 2565
  รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 04 เม.ย 2565
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2565 (ไตรมาส 3) 30 มี.ค. 2565
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 28 ก.พ. 2565
  รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 1) 07 ม.ค. 2565
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2565 (ไตรมาส 2) 29 ธ.ค. 2564
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 13 ธ.ค. 2564
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 05 พ.ย. 2564
  รายงานการรับจ่ายเงินประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 26 ต.ค. 2564
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 รอบ 6เดือน 22 เม.ย 2564
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่2) 09 เม.ย 2564
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 08 ก.พ. 2564
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 20 พ.ย. 2563
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 04 พ.ย. 2563
  รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 10 เม.ย 2563
  รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 2) 10 เม.ย 2563
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 01 เม.ย 2563
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 ต.ค. 2562
  รายงานผลการใช้จ่าย ปี 62 วันที่ 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62 01 เม.ย 2562
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 03 ต.ค. 2561
  รายงานผลการใช้จ่าย ปี 61 วันที่ 1 เม.ย. - 3 ก.ย.61 02 ต.ค. 2561
  รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 29 ส.ค. 2561
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 30 มิ.ย. 2561
  รายงานผลการใช้จ่าย ปี 61 วันที่ 1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61 02 เม.ย 2561
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 31 มี.ค. 2561
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 2560 01 พ.ย. 2560
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 27 ธ.ค. 2559
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 02 ธ.ค. 2559
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 28 ก.ย. 2558
ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่  37  จากทั้งหมด  37  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง