นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง

สายตรงท่านนายกฯ
   แจ้งปัญหา/ร้องเรียน

เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
17  คน
  สถิติเดือนนี้
615  คน
  สถิติปีนี้
6,712  คน
สถิติทั้งหมด
7,855  คน

 


  
  Un title page
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่งครั้งแรก 
  หลังจาก กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด นัดประชุมสภาฯ เทศบาลตำบลแม่โป่ง เพื่อปฎิญาณตน ก่อนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และเลือกประธานสภา ร...
  มีไฟล์ เอกสารประกอบ

   แนวทางดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ 
  แนวทางดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ...
  ไม่มีไฟล์ เอกสารประกอบ

   แนวทางดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 
  ประชาสัมพันธ์ แนวทางดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ...
  ไม่มีไฟล์ เอกสารประกอบ

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า...
  มีไฟล์ เอกสารประกอบ

   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น...
  ไม่มีไฟล์ เอกสารประกอบ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง-แผนการจัดหาวัสดุ
เอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง (09 เม.ย 2564)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง (09 เม.ย 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (02 เม.ย 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอยกิ่ว-ห้วยบ่อทอง จำนวน 1 สายทาง (19 มี.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ (01 มี.ค. 2564)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (01 มี.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ) (01 มี.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต (24 ก.พ. 2564)
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอยกิ่ว-ห้วยบ่อทองฯ (24 ก.พ. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 31 ก.ค. 2558 ]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 29 พ.ค. 2558 ]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 [ 30 เม.ย 2558 ]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 31 มี.ค. 2558 ]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558 [ 30 ม.ค. 2558 ]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 31 ธ.ค. 2557 ]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 28 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]


  กิจกรรม/โครงการ

ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าในวันที่ 27-30 เมษายน 2564 และกำหนดการจัดกิจกรรมใหม่ดังนี้

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 42/2 564 ได้กำหนดมาตรการควบคุมกา...

จำนวนรูป 1 รูป


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จะดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงกา...

จำนวนรูป 1 รูป


โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานสาธารณสุข ได้จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมา...

จำนวนรูป 7 รูป


กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชว...

จำนวนรูป 9 รูป


การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพั...

จำนวนรูป 9 รูป


โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล (ศูนย์สุขใจ สูง...

จำนวนรูป 12 รูป


     ปฏิทินกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ 256...
     ดอยผาผึ้ง...
     ประเภทวัด วัดราษฎร์/พัทธสีมา นิกาย มหานิกาย ที่ต...
     ประวัติความเป็นมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง...
     ประเภทวัด วัดราษฎร์/พัทธสีมา นิกาย มหานิกาย ที่ต...
     ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอย...
     โบราณสถานหนองงู เขตพื้นที่บ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 ต...

     กลุ่มผู้เลี้ยงวัวนม หมู่ที่ 8 บ้านแม่ฮ่องไคร้...
     เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้นวด หมู่ที่ 6 บ้า...
     ชื่อกลุ่มชุมชน กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 5 (...
     เป็นกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่ - เก็...
     กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง และ ผลไม้แช่อิ่ม เป็นสินค้า ...

 กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
   ตั้งกระทู้ใหม่ อ่านกระทู้ทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง