เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
5  คน
  สถิติวันนี้
34  คน
  สถิติเดือนนี้
390  คน
  สถิติปีนี้
10,419  คน
สถิติทั้งหมด
64,374  คน

 

  
  Un title page
 ข่าวประชาสัมพันธ์  >> อ่านข่าวทั้งหมด
   โครงการอากาศสะอาดไร้พรมแดน Clean Air Without Border เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยและประเทศลาว 
  ประชาสัมพันธ์โครงการอากาศสะอาดไร้พรมแดน Clean Air Without Border เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยและประเทศลาว...
   วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2566  อ่าน : 2   ,

   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566...
   วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2566  อ่าน : 3   ,

   ได้มอบเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได (กรณีตกเบิก) 
  เมื่อวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้มอบเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการสงเครา...
   วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2566  อ่าน : 11  

   ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ครบจบในแอปพลิเคชัน Biz Portal และทางรัฐ  
  ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ครบจบในแอปพลิเคชัน Biz Portal และทางรัฐ ...
   วันที่ประกาศ : 25 ก.ย. 2566  อ่าน : 12   ,

   คู่มือเสริมสร้างและสนับสนุน อปท.ในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรและประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
  คู่มือเสริมสร้างและสนับสนุน อปท.ในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรและประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ...
   วันที่ประกาศ : 25 ก.ย. 2566  อ่าน : 33   ,

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง-แผนการจัดหาวัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ ออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน 19 โครงการ จำนวน 1 งาน (2 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ธ.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธ.ค. 2565)
ประกาศผลประกวดราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (3 มี.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (15 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (9 ก.ย. 2564)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (9 ก.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔) (1 ก.ค. 2564)
เอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง (9 เม.ย 2564)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง (9 เม.ย 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) [ 28 เม.ย 2564 ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]
ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 8 ก.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 10 ก.ย. 2558 ]
ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 [ 9 ก.ย. 2558 ]
แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2566 (ม.ค.- มี.ค.66) [ 4 เม.ย 2566 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1) [ 4 เม.ย 2566 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) [ 1 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) [ 3 ก.พ. 2566 ]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2566 (ต.ค.-ธ.ค.65) [ 5 ม.ค. 2566 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1) [ 5 ม.ค. 2566 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1) [ 2 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1) [ 4 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2565 (ก.ค.-ก.ย.65) [ 5 ต.ค. 2565 ]


  กิจกรรม/โครงการ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 1/2566

ช่วงเช้าของวันนี้ วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมสภา...

จำนวนรูป 9 รูป


กิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบลแม่โป่ง

กิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบลแม่โป่ง เรื่อง "ศีลธรรมกลับมา โลการ่มเย็น" โดยท่านพระ...

จำนวนรูป 5 รูป


กำหนดการบริการประชาชนรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมรับถุงดำ ประจำ เดือน กันยายน 2566

กำหนดการบริการประชาชนรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมรับถุงดำ ประจำ เดือน กันยายน 25...

จำนวนรูป 1 รูป


โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่...

จำนวนรูป 10 รูป


ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 / 2566

วันนี้วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมสภา...

จำนวนรูป 8 รูป


โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัด...

จำนวนรูป 14 รูป


      ป่าไผ่คันทรีลอดจ์ รีสอร์ทและที่พักระยะยาวสำหรับท...
          กาแฟคั่วของแบ่งปันฟาร์ม ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต...
     จุดชมวิว ดอยผาผึ้ง แม่โป่ง ดอยสะเก็ด
     ประเภทวัด วัดราษฎร์/พัทธสีมา นิกาย มหานิกาย ที่ต...
     ประวัติความเป็นมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง...
     ประเภทวัด วัดราษฎร์/พัทธสีมา นิกาย มหานิกาย ที่ต...
     ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอย...
     โบราณสถานหนองงู เขตพื้นที่บ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 ต...
     ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จั...

     ชื่อกลุ่มชุมชน กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 5 (...
     นิเวทย์กระเทียมดอง เชียงใหม่ จำหน่ายกระเทียมโทนดอ...
     กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง และ ผลไม้แช่อิ่ม เป็นสินค้า ...

 กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
   ตั้งกระทู้ใหม่ อ่านกระทู้ทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง