เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
3  คน
  สถิติวันนี้
55  คน
  สถิติเดือนนี้
1385  คน
  สถิติปีนี้
13,874  คน
สถิติทั้งหมด
84,501  คน

 

  
  Un title page
 ข่าวประชาสัมพันธ์  >> อ่านข่าวทั้งหมด
   ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน พ.ศ.2567 
  ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน พ.ศ.2567...
   วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2567  อ่าน : 0   ,

   ประชาสัมพันธ์แผนงานก่อสร้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และผลิตกระแสไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
  ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนงานก่อสร้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และผลิตกระแสไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ...
   วันที่ประกาศ : 11 มิ.ย. 2567  อ่าน : 3   ,

   ขอความร่วมมือในการประสานการคัดกรองสำรวจผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง 
  ขอความร่วมมือในการประสานการคัดกรองสำรวจผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง...
   วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2567  อ่าน : 8   ,

   กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะและรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 เดือน มิถุนายน 2567 
  กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะและรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 เดือน มิถุนายน 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่...
   วันที่ประกาศ : 5 มิ.ย. 2567  อ่าน : 8   ,

   ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-Services การเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ E-Services 
  ท่านสามารถรับบริการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่งผ่านช่องทางรับบริการออนไลน์ E-Services ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
   วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2567  อ่าน : 4   ,

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง-แผนการจัดหาวัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย ชม.ถ.54-007 บ้านตลาดขี้เหล็ก -มหาวิทยาลัยราชมงคล หมู่ที่ 1 บ้านตลาดขี้เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (12 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน บ้านป่าไผ่ -บ้านห้วยบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พ.ค. 2567)
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว เดือน ตุลาคม 2566 -มีนาคม 2567 (30 เม.ย 2567)
เผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปี 2567 (13 ก.พ. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ ออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน 19 โครงการ จำนวน 1 งาน (2 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ธ.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธ.ค. 2565)
ประกาศผลประกวดราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (3 มี.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (15 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (9 ก.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) [ 28 เม.ย 2564 ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2566 (ก.ค.-ก.ย.66) [ 5 ต.ค. 2566 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (สขร.1) [ 3 ต.ค. 2566 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 (สขร.1) [ 5 ก.ย. 2566 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 (สขร.1) [ 4 ส.ค. 2566 ]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (เม.ย.-มิ.ย.66) [ 5 ก.ค. 2566 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน2566 (สขร.1) [ 4 ก.ค. 2566 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.1) [ 6 มิ.ย. 2566 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 (สขร.1) [ 5 พ.ค. 2566 ]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2566 (ม.ค.- มี.ค.66) [ 4 เม.ย 2566 ]


  กิจกรรม/โครงการ

      ป่าไผ่คันทรีลอดจ์ รีสอร์ทและที่พักระยะยาวสำหรับท...
          กาแฟคั่วของแบ่งปันฟาร์ม ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต...
     จุดชมวิว ดอยผาผึ้ง แม่โป่ง ดอยสะเก็ด
     ประเภทวัด วัดราษฎร์/พัทธสีมา นิกาย มหานิกาย ที่ต...
     ประวัติความเป็นมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง...
     ประเภทวัด วัดราษฎร์/พัทธสีมา นิกาย มหานิกาย ที่ต...
     ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอย...
     โบราณสถานหนองงู เขตพื้นที่บ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 ต...
     ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จั...

     ชื่อกลุ่มชุมชน กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 5 (...
     นิเวทย์กระเทียมดอง เชียงใหม่ จำหน่ายกระเทียมโทนดอ...
     กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง และ ผลไม้แช่อิ่ม เป็นสินค้า ...

 กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
   ตั้งกระทู้ใหม่ อ่านกระทู้ทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง