เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
61  คน
  สถิติเดือนนี้
1545  คน
  สถิติปีนี้
9,609  คน
สถิติทั้งหมด
10,752  คน

 


  
  Un title page
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค 
  ไขข้อกังวลผู้หญิง กับการรับวัคซีนโควิค19...
  ไม่มีไฟล์ เอกสารประกอบ

   ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง ลงพื้นที่ออกให้บริการตัดผมและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่โป่ง 
  วันนี้ วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย ท่านนายกประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่...
  มีไฟล์ เอกสารประกอบ

   ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง ลงพื้นที่ออกให้บริการตัดผมและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่โป่ง 
  เมื่อวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย ท่านนายกประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบา...
  ไม่มีไฟล์ เอกสารประกอบ

   ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินมาตรการ Good Factory Practice เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินมาตรการ Good Factory Practice เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
  ไม่มีไฟล์ เอกสารประกอบ

   เทศบาลตำบลแม่โป่ง ลงพื้นที่ออกให้บริการตัดผมและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่โป่ง 
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย ท่านนายกประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม...
  มีไฟล์ เอกสารประกอบ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง-แผนการจัดหาวัสดุ
เอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง (09 เม.ย 2564)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง (09 เม.ย 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (02 เม.ย 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอยกิ่ว-ห้วยบ่อทอง จำนวน 1 สายทาง (19 มี.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ (01 มี.ค. 2564)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (01 มี.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ) (01 มี.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต (24 ก.พ. 2564)
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอยกิ่ว-ห้วยบ่อทองฯ (24 ก.พ. 2564)
สขร.1 เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564 [ 01 มิ.ย. 2564 ]
สขร.1 เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สฃร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 01 เม.ย 2564 ]
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สฃร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 01 มี.ค. 2564 ]
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สฃร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 01 ก.พ. 2564 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 31 ก.ค. 2558 ]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 29 พ.ค. 2558 ]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 [ 30 เม.ย 2558 ]
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 31 มี.ค. 2558 ]


  กิจกรรม/โครงการ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป...

จำนวนรูป 3 รูป


ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมสภา...

จำนวนรูป 3 รูป


ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2...

จำนวนรูป 3 รูป


การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันอังคาร ที่ 21 ก...

จำนวนรูป 3 รูป


การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ ที่ ...

จำนวนรูป 3 รูป


การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันพุธ ที่ 26...

จำนวนรูป 3 รูป


     ปฏิทินกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ 256...
     ดอยผาผึ้ง...
     ประเภทวัด วัดราษฎร์/พัทธสีมา นิกาย มหานิกาย ที่ต...
     ประวัติความเป็นมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง...
     ประเภทวัด วัดราษฎร์/พัทธสีมา นิกาย มหานิกาย ที่ต...
     ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอย...
     โบราณสถานหนองงู เขตพื้นที่บ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 ต...

     กลุ่มผู้เลี้ยงวัวนม หมู่ที่ 8 บ้านแม่ฮ่องไคร้...
     เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้นวด หมู่ที่ 6 บ้า...
     ชื่อกลุ่มชุมชน กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 5 (...
     เป็นกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่ - เก็...
     กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง และ ผลไม้แช่อิ่ม เป็นสินค้า ...

 กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
   ตั้งกระทู้ใหม่ อ่านกระทู้ทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง