เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
2  คน
  สถิติเดือนนี้
205  คน
  สถิติปีนี้
19,899  คน
สถิติทั้งหมด
49,518  คน

 


  
  Un title page
  โครงลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน 2565” รอบใหม่ กระทรวงการคลัง กำหนดระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 รวมเป็นเวลา 45 วัน

 ข่าวประชาสัมพันธ์
   การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ  
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง สย.) ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการปร...
   วันที่ประกาศ : 5 ต.ค. 2565  อ่าน : 2   ,

   นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง เป็นผู้แทนของเทศบาลตำแม่โป่ง มอบของให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย 
  วันนี้ (27 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง เป็นผู้แทนของเทศบาลตำแม่โป่ง มอบของให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย ...
   วันที่ประกาศ : 27 ก.ย. 2565  อ่าน : 2  

   ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง สถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
  ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง สถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา...
   วันที่ประกาศ : 27 ก.ย. 2565  อ่าน : 3   ,

   การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
  การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี...
   วันที่ประกาศ : 23 ก.ย. 2565  อ่าน : 6   ,

   ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคโควิด 19 
  ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคโควิด 19...
   วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2565  อ่าน : 9   ,

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง-แผนการจัดหาวัสดุ
ประกาศผลประกวดราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (3 มี.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (15 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (9 ก.ย. 2564)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (9 ก.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔) (1 ก.ค. 2564)
เอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง (9 เม.ย 2564)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง (9 เม.ย 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (2 เม.ย 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอยกิ่ว-ห้วยบ่อทอง จำนวน 1 สายทาง (19 มี.ค. 2564)
สขร.1 เดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.64 [ 30 ก.ย. 2564 ]
สขร.1 เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]
สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]
การตำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สฃร.๑) เดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]
สขร.1 เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]
สขร.1 เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สฃร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย 2564 ]
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สฃร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สฃร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]


  กิจกรรม/โครงการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่โป่ง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแม่โป่งได้จัดประชุมค...

จำนวนรูป 5 รูป


โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง จัด...

จำนวนรูป 11 รูป


โครงการ ผ่อดีดี เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...

จำนวนรูป 7 รูป


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดกิจกรรม ...

จำนวนรูป 9 รูป


      ป่าไผ่คันทรีลอดจ์ รีสอร์ทและที่พักระยะยาวสำหรับท...
     ปฏิทินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...
          กาแฟคั่วของแบ่งปันฟาร์ม ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต...
     จุดชมวิว ดอยผาผึ้ง แม่โป่ง ดอยสะเก็ด

Face b...
     ประเภทวัด วัดราษฎร์/พัทธสีมา นิกาย มหานิกาย ที่ต...
     ประวัติความเป็นมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง...
     ประเภทวัด วัดราษฎร์/พัทธสีมา นิกาย มหานิกาย ที่ต...
     ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอย...
     โบราณสถานหนองงู เขตพื้นที่บ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 ต...

     ชื่อกลุ่มชุมชน กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 5 (...
     นิเวทย์กระเทียมดอง เชียงใหม่ จำหน่ายกระเทียมโทนดอ...
     กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง และ ผลไม้แช่อิ่ม เป็นสินค้า ...

 กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
   ตั้งกระทู้ใหม่ อ่านกระทู้ทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง