เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
4  คน
  สถิติวันนี้
32  คน
  สถิติเดือนนี้
388  คน
  สถิติปีนี้
10,417  คน
สถิติทั้งหมด
64,372  คน

 

  
 
    กิจกรรม/โครงการ

Click image Full size
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 1/2566
ช่วงเช้าของวันนี้ วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2566    จำนวน   9  รูป
Click image Full size
  กิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบลแม่โป่ง
กิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบลแม่โป่ง เรื่อง "ศีลธรรมกลับมา โลการ่มเย็น" โดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรม เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) หมู่ที่ 10 ต.แม่โ...
วันที่ประกาศ : 11 ก.ย. 2566    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  กำหนดการบริการประชาชนรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมรับถุงดำ ประจำ เดือน กันยายน 2566
กำหนดการบริการประชาชนรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ พร้อมรับถุงดำ ประจำ เดือน กันยายน 2566 ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง...
วันที่ประกาศ : 06 ก.ย. 2566    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการสร้างอาชีพ และการฝึกทักษะการทำกระเป๋าเมคราเม่ ด้วยเชือกมัดเกลียว โ...
วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 2566    จำนวน   10  รูป
Click image Full size
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 / 2566
วันนี้วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 / 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 2566    จำนวน   8  รูป
Click image Full size
  โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - ช่วงเช้า กิจกรรม ให้ความรู้ส่งเสริ...
วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2566    จำนวน   14  รูป
Click image Full size
  ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ด้านการปลูกและแปรรูปผักเชียงดา หมู่ที่ 9 บ้านป่าไม้แดง ตำบลแม่โป่ง
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรณีติดตามการดำเนินงานของศูนย...
วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 2566    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 7 บ้านต้นผึ้ง ตำบลแม่โป่ง
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรณีติดตามการดำเนินงานของศูนย...
วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 2566    จำนวน   8  รูป
Click image Full size
  กิจกรรมฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566 กิจกรรมฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยทีมวิทยากรจากโรงพ...
วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 2566    จำนวน   10  รูป
Click image Full size
  เทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
วันนี้ 12 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดยนายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...
วันที่ประกาศ : 12 ส.ค. 2566    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" และโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฐานปลูกพืชสมุนไพร (พริกไทย)
วันนี้ 11 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดยท่านนายกประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่โป่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่โป่ง ได้ดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...
วันที่ประกาศ : 11 ส.ค. 2566    จำนวน   8  รูป
Click image Full size
  นายกเทศมนตรีแม่โป่ง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีแม่โป่ง พร้อมด้วยตัวแทนจากคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย โดยส่งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป(แพมเพิส) จาก พมจ.เชียงใหม่ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นท...
วันที่ประกาศ : 10 ส.ค. 2566    จำนวน   2  รูป
Click image Full size
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1/2566
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ...
วันที่ประกาศ : 07 ส.ค. 2566    จำนวน   7  รูป
Click image Full size
  โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ประจำปี 2566
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ประจำปี 2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ...
วันที่ประกาศ : 07 ส.ค. 2566    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  การประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2566
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ...
วันที่ประกาศ : 04 ส.ค. 2566    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดยท่านประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย นายอนันต์ พานคำดาว รองนายกเทศมนตรี นายอาทิตย์ ท้าวศิริ ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุ...
วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 2566    จำนวน   10  รูป
Click image Full size
  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2566
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี (กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดและสำนักสงฆ์ ในพื้...
วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 2566    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องพ่นหมอกควันมือถือกำจัดยุง
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องพ่นหมอกควันมือถือกำจัดยุง เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการในว...
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 2566    จำนวน   6  รูป
1   2     3     4     5     6     7     8     หน้าต่อไป
แสดงข้อมูล 1 / 18 ทั้งหมด 144


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง