เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
17  คน
  สถิติเดือนนี้
1254  คน
  สถิติปีนี้
8,051  คน
สถิติทั้งหมด
78,678  คน

 

  
 
    กิจกรรม/โครงการ

Click image Full size
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงและกลุ่มเปราะบาง
วันที่ 9 - 10 เมษายน 2567 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงและกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 10 เม.ย 2567    จำนวน   9  รูป
Click image Full size
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7
เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและแม...
วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2567    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 บ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและแมว ที่...
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 2567    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 ณ วัดแม่ฮ่องไคร้ บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ที่ 8
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและแมว ...
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 2567    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ 1
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและแมว ...
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 2567    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 บ้านพระนอนแม่โป่ง หมู่ที่ 5
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและแมว ...
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 2567    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 บ้านแม่โป่งหลวง หมู่ที่ 4
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและแมว ...
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 2567    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  ครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 บ้านห้วยบอน หมู่ที่ 3
เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและ...
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 2567    จำนวน   8  รูป
Click image Full size
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 10
เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและ...
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 2567    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 2
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและแม...
วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2567    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าปี 2567 บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 9
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าปี 2567 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและแม...
วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2567    จำนวน   7  รูป
Click image Full size
  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่โป่ง
เมื่อช่วงเช้าของ วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย นายอนันต์ พานคำดาว รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ...
วันที่ประกาศ : 20 มี.ค. 2567    จำนวน   8  รูป
Click image Full size
  โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราชาวท้องถิ่น ร่วมใจพัฒนา รวมใจไล่หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราชาวท้องถิ่น ร่วมใจพัฒนา รวมใจไล่หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567...
วันที่ประกาศ : 20 มี.ค. 2567    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ 2567
วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว, การสื่อสารที่ดี วิธีแก้ไขปัญหาข้อข...
วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2567    จำนวน   17  รูป
Click image Full size
  กิจกรรมพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมบริจาคขยะให้กับธนาคารขยะเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการ "ประชาชนมีส่วนร่วมคัดแยกขยะที่ต้นทาง ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูกที่" ภายใต้โครงการ "รณรงค์คัดแยกขยะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่ว...
วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2567    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  พิธีเปิดธนาคารขยะเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการ "ประชาชนมีส่วนร่วมคัดแยกขยะที่ต้นทาง ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูกที่" ภายใต้โครงการ "รณรงค์คัดแยกขยะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิธีเปิดธนาคารขยะเทศบาลตำบลแม่โป่ง โดย นายประยูร ...
วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2567    จำนวน   8  รูป
Click image Full size
  การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ โดยได้สาธิตการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ อาทิเช่น ใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง มูลสัตว์แห้ง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน...
วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2567    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  กิจกรรมทำเสวียนจากไม้ไผ่
นพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เทศบาลเทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดกิจกรรมทำเสวียนจากไม้ไผ่ และ DIY ภาชนะคัดแยกขยะ ที่ทำจากตะแกรงพลาสติก ซึ่งมี นายศรชัย ธาตุอินจันทร์ เป็นวิทยากรสาธิตการทำเสวียนจากไม้ไผ่ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่...
วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2567    จำนวน   6  รูป
1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     หน้าต่อไป
แสดงข้อมูล 1 / 18 ทั้งหมด 197


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง