เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
11  คน
  สถิติเดือนนี้
49  คน
  สถิติปีนี้
14,887  คน
สถิติทั้งหมด
44,506  คน

 


  
 

    กิจกรรม/โครงการ

Click image Full size
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการป่วยด...
วันที่ประกาศ : 01 ก.ค. 2565    จำนวน   8  รูป
Click image Full size
  โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี
วันนี้เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งในกาจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคุณครูและน้องๆ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี และเ...
วันที่ประกาศ : 24 มิ.ย. 2565    จำนวน   12  รูป
Click image Full size
  โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565
วันนี้เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม๋โป่ง ได้จัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณ เชิงดอยผาผึ้ง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยบ่อทอง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2565    จำนวน   7  รูป
Click image Full size
  โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล
เมื่อช่วงเย็นของวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง นายอาทิตย์ ท้าวศิริ ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที...
วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2565    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่โป่งหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่โป่ง
เมื่อช่วงเย็นของวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง นายอาทิตย์ ท้าวศิริ ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้...
วันที่ประกาศ : 11 พ.ค. 2565    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดแม่ฮ่องไคร้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่โป่ง
เมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง นายอาทิตย์ ท้าวศิริ ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้า...
วันที่ประกาศ : 10 พ.ค. 2565    จำนวน   4  รูป
Click image Full size
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง นายอาทิตย์ ท้าวศิริ ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่่สำนักปลัดเทศ...
วันที่ประกาศ : 09 พ.ค. 2565    จำนวน   10  รูป
Click image Full size
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านพระนอนแม่โป่ง ม.5 ตำบลแม่โป่ง
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง นายอาทิตย์ ท้าวศิริ ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่่สำนักปลั...
วันที่ประกาศ : 06 พ.ค. 2565    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยบ่อทอง ม.10 ตำบลแม่โป่ง
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง นายอาทิตย์ ท้าวศิริ ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่่สำนัก...
วันที่ประกาศ : 06 พ.ค. 2565    จำนวน   8  รูป
Click image Full size
  โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ปี 2565 (ศูนย์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า) กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการประกอบพวงหรีดดอกไม้พลาสติก
วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565) เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ปี 2565 (ศูนย์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า) กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการประกอบพวงหรีดดอกไม้พลาสติก จัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเ...
วันที่ประกาศ : 29 เม.ย 2565    จำนวน   17  รูป
Click image Full size
  ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันนี้ (วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม...
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย 2565    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง (กิจกรรมวันผู้สูงอายุ) สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สูมาคาราวะ สระเกล้าดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ปี 2565
วันนี้วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง (กิจกรรมวันผู้สูงอายุ) สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สูมาคาราวะ สระเกล้าดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ปี 2565 ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 13 เม.ย 2565    จำนวน   15  รูป
Click image Full size
  นายอำเภอดอยสะเก็ด มาเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ บริเวณป้อมตำรวจบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่โป่ง
วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอำเภอดอยสะเก็ด มาเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ บริเวณป้อมตำรวจบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่โป่ง อำภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประยูร ตะริโย นายก...
วันที่ประกาศ : 11 เม.ย 2565    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะประจำปี 2565 พร้อมรับถุงดำ
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะประจำปี 2565 พร้อมรับถุงดำ...
วันที่ประกาศ : 05 เม.ย 2565    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2565...
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 2565    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราชาวท้องถิ่นไทย รักษ์ความสะอาด" กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
วันนี้เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราชาวท้องถิ่นไทย รักษ์ความสะอาด" กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565...
วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 2565    จำนวน   7  รูป
Click image Full size
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
วันนี้ วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 256 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้ดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร...
วันที่ประกาศ : 08 มี.ค. 2565    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  โครงการส่งเสริมอาชีพการจัดทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์ และการจัดดอกไม้
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานพัฒนาชุมชนฯ ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานพัฒนาชุมชนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการจัดทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์ และการจัดดอกไม้ ซ...
วันที่ประกาศ : 07 มี.ค. 2565    จำนวน   8  รูป
1   2     3     4     5     หน้าต่อไป
แสดงข้อมูล 1 / 18 ทั้งหมด 79
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง