เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
3  คน
  สถิติวันนี้
41  คน
  สถิติเดือนนี้
778  คน
  สถิติปีนี้
2,774  คน
สถิติทั้งหมด
56,729  คน

 


  
 

    กิจกรรม/โครงการ

Click image Full size
  กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและแมวที่ได้สำรวจรายชื่อและขึ้นทะเบียนสัตว์
กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 ออกให้บริการสำหรับสุนัขและแมวที่ได้สำรวจรายชื่อและขึ้นทะเบียนสัตว์...
วันที่ประกาศ : 14 มี.ค. 2566    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 2 / 2566
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ให้การต้อนรับ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด และผู้เข้าร่วมประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 2 /...
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 2566    จำนวน   8  รูป
Click image Full size
  ขบวนซะป๊ะของดีตำบลแม่โป่ง เนื่องในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 15
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง ที่ให้การสนับสนุน และร่วมเดินขบวนซะป๊ะของดีตำบลแม่โป่ง เนื่องในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 15 เมื่อช่วงเย็นของวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งผลของการประกวดริ้วขบวนในครั้งน...
วันที่ประกาศ : 13 ก.พ. 2566    จำนวน   17  รูป
Click image Full size
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ประมวลภาพกจิกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2566 ...
วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 2566    จำนวน   13  รูป
Click image Full size
  ภาพบรรยากาศ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "แม่โป่งเกมส์" ประจำปี 2566
ภาพบรรยากาศ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "แม่โป่งเกมส์" ประจำปี 2566...
วันที่ประกาศ : 09 ม.ค. 2566    จำนวน   15  รูป
Click image Full size
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่งได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2565    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1/2565
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2565    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย...
วันที่ประกาศ : 19 ธ.ค. 2565    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่โป่ง เพื่อประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่โป่ง เพื่อประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็...
วันที่ประกาศ : 19 ธ.ค. 2565    จำนวน   4  รูป
Click image Full size
  กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2565
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ให้ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ในงานว...
วันที่ประกาศ : 06 ธ.ค. 2565    จำนวน   4  รูป
Click image Full size
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1-2565
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1-2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ...
วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2565    จำนวน   9  รูป
Click image Full size
  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม
ช่วงเช้าวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ของทุกปี ณ บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอดอสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 2565    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดย นายบุญเรือง ธรรมพุฒิ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง นายอนันต์ พานคำดาว รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง และคณะครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เทศบาลตำบลแม...
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2565    จำนวน   4  รูป
Click image Full size
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแม่โป่งได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่โป่ง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 27 ก.ย. 2565    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  งานจ้างแรงงานขุดลอกรางระบายน้ำที่อุดตัน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยบ่อทอง ตำบลแม่โป่ง
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จ้างแรงงานขุดลอกรางระบายน้ำที่อุดตัน พื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านห้วยบ่อทอง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2565 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน...
วันที่ประกาศ : 23 ก.ย. 2565    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการฝึกทักษะการทำขนมชั้น และขนมต้ม วิทยากร คุณชวนพิศ กรรณิการ์ และคุณแสงเดือน จันทร์ฤทธิ์...
วันที่ประกาศ : 09 ก.ย. 2565    จำนวน   11  รูป
Click image Full size
  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสภาท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วงเช้า บรรยายหัวข้อ "กฎหม...
วันที่ประกาศ : 08 ก.ย. 2565    จำนวน   8  รูป
Click image Full size
  โครงการ ผ่อดีดี เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการ ผ่อดีดี เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน (ผ่อดีดี) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อท้...
วันที่ประกาศ : 02 ก.ย. 2565    จำนวน   7  รูป
1   2     3     4     5     6     หน้าต่อไป
แสดงข้อมูล 1 / 18 ทั้งหมด 104
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง