นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง

สายตรงท่านนายกฯ
   แจ้งปัญหา/ร้องเรียน

เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
17  คน
  สถิติเดือนนี้
615  คน
  สถิติปีนี้
6,712  คน
สถิติทั้งหมด
7,855  คน

 


  
 

    กิจกรรม/โครงการ

Click image Full size
  ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าในวันที่ 27-30 เมษายน 2564 และกำหนดการจัดกิจกรรมใหม่ดังนี้
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 42/2 564 ได้กำหนดมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยห้ามจัดงานเลี้ยงทุกรูปแบบ ศาสนพิธีให้ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ปกครองศาสนสถานนั้น ห้ามจัดงานรวมคนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป งานศพมีผู้ร่วมงานได้ไม่เกิน 50 ค...
จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแม่โป่ง จะดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) ซึ่งเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง และเพื...
จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานสาธารณสุข ได้จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และเสริมสร้า...
จำนวน   7  รูป
Click image Full size
  กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ เวลา 08.00 -...
จำนวน   9  รูป
Click image Full size
  การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง
วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างขึ้น ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
จำนวน   9  รูป
Click image Full size
  โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล (ศูนย์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม โยคะ วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 จัด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
จำนวน   12  รูป
Click image Full size
  เทศบาลตำบลแม่โป่งร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายทองสุข ธาตุอินจันทร์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง ให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้...
จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  การประเมินครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลฯ
เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่งได้จัดการประเมินครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เทศบาลตำบลแม่โป่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยมีคุณครูนิมิตร ไทยหนุ่ม และคุณคร...
จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  เทศบาลตำบลแม่โ่ป่ง ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายทองสุข ธาตุอินจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ...
จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกัยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ลานตลาดชุมชนบ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นางดาวเรือง ธาตุอินจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จ...
จำนวน   4  รูป
Click image Full size
  ภาพบรรยากาศงานต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเพื่อการพัฒนาโบราณสถานหนองงู เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดยนายทองสุข ธาตุอินจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ให้การต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการพัฒนาและปรับป...
จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  ประมวลภาพบรรยากาศงานประเพณีสืบสานตำนานญี่เป็งแม่โป่ง ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2257 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการประเพณีสืบสานตำนายี่เป็งแม่โป่ง ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยมีกิจกรรมประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงเล็ก...
จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดยนายทองสุข ธาตุอินจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด...
จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายพ่อของแผ่นดิน (SMART Village)
เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายทองสุข ธาตุอินจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายพ่อของแผ่นดิน (SMART Village) เพื่อเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ลดความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ต่อยอดผลงานดีเด่นในพื้นที่ ...
จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ที่วัดดอยปล่อยนก ตำบลแม่โป่ง
งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ที่วัดดอยปล่อยนก ตำบลแม่โป่ง...
จำนวน   6  รูป
แสดงข้อมูล 1 / 16 ทั้งหมด 16
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง