เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
50  คน
  สถิติเดือนนี้
1380  คน
  สถิติปีนี้
13,869  คน
สถิติทั้งหมด
84,496  คน

 

  
 


มาตรการประหยัดพลังงาน :

ประกาศผลการลดใช้พลังงาน

ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลแม่โป่ง(กันยายน 2564 - สิงหาคม 2565) งานประชาสัมพันธ์ 21 ก.ย. 2565
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  1  จากทั้งหมด  1   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง