เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
3  คน
  สถิติวันนี้
23  คน
  สถิติเดือนนี้
379  คน
  สถิติปีนี้
10,408  คน
สถิติทั้งหมด
64,363  คน

 

  
 


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

แผนอัตรากำลัง

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 24 มี.ค. 2564
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ.2561-2563 23 พ.ย. 2563
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 23 พ.ย. 2563
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ.2564-2566 06 ต.ค. 2563
 ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่ 4  จากทั้งหมด  4  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง