เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
49  คน
  สถิติเดือนนี้
1379  คน
  สถิติปีนี้
13,868  คน
สถิติทั้งหมด
84,495  คน

 

  
  Un title page
นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวอภิรมย์ สมณะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายรขิเวศน์ แก้วโยน
นิติกร

นายสุธาชัย กัลยา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจุฑามาศ สุทธกุล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจิราวรรณ เรืองเดช
นักวิชาการเกษตร

นายกฤษดาพงษ์ ปันแสน
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาววริศรา แผ่นชัยภูมิ
นักพัฒนาชุมชน

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล

นายวสันต์ ธาตุอินจันทร์
นักการ

นางสาวธรรมิกา ยานะ
ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์

นางสาวปุณยนุช ทาอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

นางณัฐชญา ธรรมปัญโญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐดนัย ไทยใจอุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนิภาพร แหล่งสายวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นาศรัณย์พงศ์ กฤตไทยกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายทวนทอง สุยะ
พนักงานขับรถยนต์

นายเฉลิม ถมมา
พนักงานขับรถยนต์

นายสุคำ ล่าบัว
พนักงานดับเพลิง

นายสุรชาติ ธุระแสง
คนงานทั่วไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง