เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
36  คน
  สถิติเดือนนี้
773  คน
  สถิติปีนี้
2,769  คน
สถิติทั้งหมด
56,724  คน

 


  
 


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) 20 ก.พ. 2566
  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 14 ก.พ. 2566
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้งสร้างจิตสำนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตตามหลักประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 09 ก.พ. 2566
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 02 ก.พ. 2566
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 02 ก.พ. 2566
  นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) 02 ก.พ. 2566
  นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) 02 ก.พ. 2566
  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 24 ม.ค. 2566
  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 24 ม.ค. 2566
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 03 ม.ค. 2566
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 18 ส.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 18 ส.ค. 2565
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับอปท. (พ.ศ.2566 - 2570) 18 ส.ค. 2565
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 05 ส.ค. 2565
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 06 พ.ค. 2565
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 06 พ.ค. 2565
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 มี.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง รอบ 6 เดือน 11 มี.ค. 2565
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 11 มี.ค. 2565
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 11 มี.ค. 2565
  รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2564 11 มี.ค. 2565
  แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2565 11 มี.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 11 มี.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 09 มี.ค. 2565
  รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564 04 มี.ค. 2565
  แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 04 มี.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง รอบ 12 เดือน 04 มี.ค. 2565
  ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 28 ก.พ. 2565
  แผนการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 20 ม.ค. 2565
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาร 2564 30 ส.ค. 2564
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 17 มี.ค. 2564
  รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2563 03 ก.ค. 2563
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 30 พ.ย. 2562
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 30 พ.ย. 2562
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 04 ม.ค. 2562
  แผนการสร้างเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 30 พ.ย. 2561
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ปี2561 03 ต.ค. 2561
  มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกกล่าวหา จนท.ของเทศบาลฯ 05 มี.ค. 2561
  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 11 ม.ค. 2561
  นโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 04 ม.ค. 2561
1 2   หน้าถัดไป 
 ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่ 40  จากทั้งหมด  43  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง