เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
17  คน
  สถิติเดือนนี้
121  คน
  สถิติปีนี้
23,099  คน
สถิติทั้งหมด
52,718  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  (04 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคค...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 99/2564  (04 ส.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 99/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประเภทโควตาพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565  (02 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประเภทโควตาพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอ  (02 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 98/2564  (02 ส.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 98/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2   (30 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 93/2564  (29 ก.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 93/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 92/2564  (29 ก.ค. 2564)
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 92/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต่าง ๆ ดังนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   มอบถุงยังชีพให้แก่กำนันตำบลแม่โป่ง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   (23 ก.ค. 2564)
วันนี้เทศบาลตำบลแม่โป่ง มอบถุงยังชีพให้แก่กำนันตำบลแม่โป่ง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   (23 ก.ค. 2564)
วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564) เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร กำนันตำบลแม่โป่ง ผู้ใหญ่บ้า...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์ เร่งรัดมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท   (22 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เร่งรัดมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท รายละเอียด ดังนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (22 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 84/2564  (21 ก.ค. 2564)
คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 84/2564 มาตรการควบคุมโรคโควิด - 19 แบบบูรณาการ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม บริโภคอาหารและเครื่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนัดพบแรงงานออนไลน์ (Chiang Mai Job Fair Online 2021)  (21 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนัดพบแรงงานออนไลน์ (Chiang Mai Job Fair Online 2021)...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   กรมควบคุมโรคใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนดว่าใครควรตรวจโควิด  (21 ก.ค. 2564)
กรมควบคุมโรคใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนดว่าใครควรตรวจโควิด...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ด้วยมูลนิธิซอยด๊อกขอแจ้งการผ่าตัดทำหมันสุนัขฟรี  (21 ก.ค. 2564)
แจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยมูลนิธิซอยด๊อกขอแจ้งการผ่าตัดทำหมันสุนัขฟรี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1. สุนัขเพศเมีย ผ่าตัดทำหมันฟรี 2. สุนัขเพศผู้ อายุไม...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ออกเยี่ยม และมอบนมถั่วเหลือง ไข่ และหน้ากากอนามัย แก่ผู้พิการ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง  (19 ก.ค. 2564)
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานและเจ้าหน้า...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 81/2564  (19 ก.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 81/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 80/2564  (19 ก.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 80/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก สืบเนื่องจากเดิมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชีย...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   ประกาศ งดใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่โป่งเป็นการชั่วคราว  (16 ก.ค. 2564)
ประกาศ งดใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่โป่งเป็นการชั่วคราว ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   บริษัท โตโยต้าริช จำกัด ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง นำรถที่บ้าน ทุกยี่ห้อมา เช็ก ฟรี 24 รายการ พร้อมพ่นฆ่าเชื้อภายในรถยนต์ ฟรี  (15 ก.ค. 2564)
ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ณ >> ศาลาอเนประสงค์บ้านต้นผึ้ง << ⏱ เวลา 10:00 - 15:00 น. 📣 เทศบาลตำบลแม่โป่ง และ สถานีตำรวจภูธรแม่โ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 75/2564  (15 ก.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ คำสั่งที่ 75/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยกำหนดให้การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกร...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   รับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (14 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

   โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (14 ก.ค. 2564)
วันนี้ (วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล พนักงาน และเ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ ( อ่าน : )

   การจ้างเหมาโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.1-0097 (ชม.5102 บ้านป่าไม้แดง-บ้านป่าไผ่)   (13 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจ้างเหมาโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.1-0097 (ชม.510...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์ ( อ่าน : )

  หน้าที่ผ่านมา       1       2       3       4       5       6       7       8       9    10    11 - 20      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 226 / 250 ทั้งหมด 518


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง