เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
3  คน
  สถิติวันนี้
41  คน
  สถิติเดือนนี้
1332  คน
  สถิติปีนี้
11,328  คน
สถิติทั้งหมด
40,947  คน

 


  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่โป่ง ออกเยี่ยม พร้อมกับให้บริการตัดผม และให้กำลังใจ แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง  (04 มิ.ย. 2564)
วันนี้ วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ท่านนายกประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย นายบุญเรือง ธรรมพุฒิ รองนายกเทศมนตรี น...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ขอความร่วมมือสมัครสมาชิก Mobile Application "คุ้มครองเด็ก" ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน  (01 มิ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสมัครสมาชิก Mobile Application "คุ้มครองเด็ก" ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน (กิจกรรมการสร้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 62/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (01 มิ.ย. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 62/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ประเภทคนอยู่ชั่วคราว...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 61/2564  (31 พ.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 61/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   เปิดกิจกรรม เดินรณรงค์ เชิญชวนชาวอำเภอดอยสะเก็ด ทุกครอบครัว ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  (28 พ.ค. 2564)
วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564) นายบุญเรือง ธรรมพุฒิ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง กล่าวเปิดกิจกรรม เดินรณรงค์ "เชิญชวนชาวอำเภอดอยสะเก็ด ทุกครอบครั...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  (28 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   จดหมายข่าว ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  (27 พ.ค. 2564)
วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564) เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการ ติดตั้งกระจกโค้งนูน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเห...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ติดตั้งกระจกโค้งนูน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   (27 พ.ค. 2564)
วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564) เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการ ติดตั้งกระจกโค้งนูน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเห...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 60/2564  (27 พ.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 60/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง ออกเยี่ยม และลงพื้นที่ เพื่อประเมินการขอรับความช่วยเหลือ ของผู้พิการตำบลแม่โป่ง   (25 พ.ค. 2564)
ด้วยงานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง โดยการนำของ นายประยูร ตะริโย นายกเ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   เทศบาลตำบลแม่โป่ง ออกเยี่ยมและลงพื้นที่เพื่อประเมินการขอรับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ของผู้พิการตำบลแม่โป่ง   (25 พ.ค. 2564)
ด้วยงานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง โดยการนำของ นายประยูร ตะริโย นายกเท...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564  (21 พ.ค. 2564)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   จดหมายข่าว ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  (20 พ.ค. 2564)
จดหมายข่าว ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ณ วัดแม่ฮ่องไคร้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่โป่ง  (20 พ.ค. 2564)
วันนี้เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดย งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ณ วัดแม่ฮ่องไคร้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564 งวดที่ 6  (20 พ.ค. 2564)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564 งวดที่ 6...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 งวดที่ 26  (20 พ.ค. 2564)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 งวดที่ 26...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   จดหมายข่าว ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  (19 พ.ค. 2564)
จดหมายข่าว ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง  (19 พ.ค. 2564)
วันนี้ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย นายอนันต์ พานคำดาว รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง และนายอาทิตย์ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564   (18 พ.ค. 2564)
วันนี้ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย นายบุญเรือง ธรรมพุฒิ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ร่วมกิจกรรมโ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี  (18 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ด้วยทางโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ได้มีการนัดหมายให้นักเรียนมารับชุดอุปกรณ์การเรียน วันที่ ...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  (17 พ.ค. 2564)
แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19...
ไฟล์เอกสารแนบ : ไม่พบไฟล์ประกอบ

   Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”   (17 พ.ค. 2564)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดเสวนา เรื่อง “การคุ้มครองเด็กในยุคดิจิทัล” และเปิดตัว Mobile Application “คุ้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 งวดที่ 25  (17 พ.ค. 2564)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 งวดที่ 25 รายละเอียด ดังนี้...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 53/2564  (17 พ.ค. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 53/2564...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

   ฉบับที่ 10 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก  (17 พ.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 10) เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก...
ไฟล์เอกสารแนบ : ดาว์นโหลดไฟล์

  หน้าที่ผ่านมา       1       2       3       4       5       6       7       8       9    10    11 - 18      หน้าต่อไป   
แสดงข้อมูล 226 / 250 ทั้งหมด 439


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง