เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
36  คน
  สถิติเดือนนี้
1327  คน
  สถิติปีนี้
11,323  คน
สถิติทั้งหมด
40,942  คน

 


  
 

    กิจกรรม/โครงการ

Click image Full size
  ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม สาเหตุมาจากครอบครัวยากจน มีรายได้น้อย อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน อยู่ในภาวะยากลำบาก ซึ่งต้องการคว...
วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2563    จำนวน   3  รูป
Click image Full size
  ได้ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ประจำปี 2563
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ อบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานทางศิ...
วันที่ประกาศ : 13 ส.ค. 2563    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  12 วิธีประหยัดไฟฟ้า
12 วิธีประหยัดไฟฟ้า แบบนี้ก็ลดค่าไฟได้ รู้แบบนี้ทำไปตั้งนานแล้ว 1. ใช้เครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี หากให้เครื่องปรับอากาศถูกวิธีก็จะช่วยให้การประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรตั้งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 25 องศาเซลเซียส ก่อนเลิกใช...
วันที่ประกาศ : 23 ก.ค. 2563    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 1/2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ...
วันที่ประกาศ : 21 ก.ค. 2563    จำนวน   3  รูป
Click image Full size
  เราชาวตลาด ร่วมมือกันคัดแยกขยะกันเถอะ
...
วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 2563    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  เทศบาลตำบลแมโป่งดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในโรงเรียนพื้นที่ตำบลแม่โป่ง
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในโรงเรียนแม่โป่งประชาสาสมัคคี และโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน...
วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2563    จำนวน   2  รูป
Click image Full size
  ภาชนะจากธรรมชาติ ทางเลือกของสายกินผู้รักสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันภาชนะใส่อาหารไม่ว่าจะเป็นจาน ชาม หรือกล่อง ที่เราพบเห็นทั่วไปและหาซื้อได้ง่าย นิยมทำมาจากพลาสติก พอเราใช้เสร็จ พลาสติกเหล่านี้ก็จะกลายเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก พลาสติก 1 ชิ้น ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปี หากนำไปเผา ก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮ...
วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2563    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการยื่นคำร้องของบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ได้รับการอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,000 ...
วันที่ประกาศ : 02 มิ.ย. 2563    จำนวน   5  รูป
Click image Full size
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 2563    จำนวน   3  รูป
Click image Full size
  สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อและเจลแอลกอฮอล์
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับ สันนิบาตเทศบาล สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อและเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้นำชุมชน ประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง ...
วันที่ประกาศ : 13 พ.ค. 2563    จำนวน   2  รูป
Click image Full size
  การให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
งานพัฒนาชุมชนฯ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ออกสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552 ที่จะให้ความช่วยเหลือ ด้านการเงิน และสิ่งของ แก่ครอบครัวผู้มีราย...
วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2563    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ทำการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2563 ...
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย 2563    จำนวน   3  รูป
Click image Full size
  3R reduce reuse recycle
...
วันที่ประกาศ : 06 เม.ย 2563    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2563
เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม๋โป่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 09 มี.ค. 2563    จำนวน   11  รูป
Click image Full size
  ร่วมงานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ของกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมงานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ของกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ...
วันที่ประกาศ : 03 มี.ค. 2563    จำนวน   4  รูป
Click image Full size
  วิธีอ่านฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โฉมใหม่
วิธีดูฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่ บอก 6 อย่างที่ควรรู้ วิธีการอ่านฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบใหม่ 1 นับจำนวนดาวที่ช่องเบอร์ 5 มีสูงสุด 3 ดาว หมายถึงการประหยัดไฟสูงสุด 2 ประเภทผลิตภัณฑ์ น่าจะมาจากที่ปัจจุบันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทมีหน้าตาคล้ายกันมาก...
วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2563    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง...
วันที่ประกาศ : 26 ก.พ. 2563    จำนวน   3  รูป
Click image Full size
  ออกตรวจเยี่ยมคนพิการ ตรวจสุขภาพ ร่วมกับ รพ.สต.แม่โป่ง
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแม่โป่ง ออกตรวจสุขภาพและเยี่ยมผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลแม่โป่ง ...
วันที่ประกาศ : 26 ก.พ. 2563    จำนวน   5  รูป
หน้าที่ผ่านมา     1     2   3   4     5     หน้าต่อไป
แสดงข้อมูล 37 / 54 ทั้งหมด 73
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง