เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
9  คน
  สถิติเดือนนี้
127  คน
  สถิติปีนี้
5,130  คน
สถิติทั้งหมด
59,085  คน

 


  
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง จังหวัดเชียงใหม่


ข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง :

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ชื่อไฟล์เอกสาร : 1 ชื่อไฟล์เอกสาร : 2 ชื่อไฟล์เอกสาร : 3 ชื่อไฟล์เอกสาร : 4 ชื่อไฟล์เอกสาร : 5 ชื่อไฟล์เอกสาร : 6

(ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์)


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง