เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
10  คน
  สถิติเดือนนี้
127  คน
  สถิติปีนี้
4,504  คน
สถิติทั้งหมด
75,131  คน

 

  
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
  นพรัตน์สิ่งทอ

      ชื่อกลุ่มชุมชน กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 5 (นพรัตน์สิ่งทอ) สถานภาพความเป็นกลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 126 หมู่ 5 ตำบลบ้านแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 09-8507712, 01-9939751, 09-850713 โทรสาร 053-840414 ที่ตั้งสถานที่ผลิต เลขที่ 126 หมู่ 5 ตำบลบ้านแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 09-8507712, 01-9939751, 09-850713 โทรสาร 053-840414 ประเภทของกลุ่มตามผลิตภัณฑ์ หมวดผ้า/สิ่งทอ และศิลปะประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ที่ขายในรอบปีที่ผ่านมา เสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบต่างๆ ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม ปี 2539 นางสังวาลย์ ขัติยนต์ ได้ชักชวนแม่บ้านจำนวน 36 คน ทำผลิตภัณฑ์บาติก ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่โป่งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 มีสมาชิก 36 คน (ปัจจุบัน 77 คน) แต่ละคนมีรายได้เฉลี่ยที่เกิดจากกิจกรรมคนละ 4,500 บาทต่อเดือน และมีการจ้างแรงงาน 11 คน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่แม่บ้านเกษตรกร ประกอบกับความสามารถในการตัดเย็บของประธานกลุ่ม จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป รวมทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ จนได้รับการอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ ช่องทางการจำหน่าย ขายผู้บริโภคโดยตรง 50% ผ่านตัวแทนจำหน่าย 50% กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1. ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2546 ระดับ 4 ดาวของอำเภอและระดับ 2 ของจังหวัด 2. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทเส้นด้ายใยธรรมชาติ (เส้นด้ายฝ้าย) มผช.18/2546 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2547 - 16 มิถุนายน 2550แสดงความเห็นบน Facebookกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง