เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
12  คน
  สถิติเดือนนี้
129  คน
  สถิติปีนี้
4,506  คน
สถิติทั้งหมด
75,133  คน

 

  
 


          เทศบาลตำบลแม่โป่ง จึงเปิดช่องทางออนไลน์ สำหรับรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจำเป็น เพื่อเป็นการตรวจสอบภายหลังและตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560


กลับไปยังหน้ารายการแสดงข้อมูลทั้งหมด

กรุณากรอกข้อมูลลงในฟอร์มรับแจ้ง (*จำเป็น)
หัวข้อ/เรื่อง : * ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง : *
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail : *
รายละเอียด : *
ไฟล์เอกสาร ประกอบ (ถ้ามี) :
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB (*.doc,*.pdf,... *.jpg, *.BMP )
กรุณากรอกข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตน :
  * (5 ตัวอักษร ไม่เว้นวรรค)

   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง