เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
21  คน
  สถิติเดือนนี้
263  คน
  สถิติปีนี้
16,705  คน
สถิติทั้งหมด
46,324  คน

 


  
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จากงานเวชกรรมฟื้นฟู และแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
   25 อ่าน
 ไฟล์ประกอบ :
ไม่พบไฟล์ประกอบ
รายละเอียด :
วันนี้เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานพัฒนาชุมชนฯ พร้อมด้วย รพ.สต.บ้านแม่โป่ง ร่วมงานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จากงานเวชกรรมฟื้นฟู และแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 คนพิการมีสิทธิที่จะได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับคนพิการ รวมถึงการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวัน บางประเภทมีประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ที่บุคคลนั้นต้องการได้เป็นอย่างดี และถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพที่สุด ต่อผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้ใช้เนื่องจากสภาพร่างกายมีความบกพร่อง
   ผู้ประกาศ : งานประชาสัมพันธ์     วันที่ประกาศ : 16 มิ.ย. 2565


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง