เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
19  คน
  สถิติเดือนนี้
261  คน
  สถิติปีนี้
16,703  คน
สถิติทั้งหมด
46,322  คน

 


  
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564
   24 อ่าน
 ไฟล์ประกอบ :
ไม่พบไฟล์ประกอบ
รายละเอียด :
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในส่วนของข้าราชการ ดีเด่น ได้แก่ นายสุธาชัย กัลยา ด้านบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม พนักงานจ้าง ดีเด่น ได้แก่ นายพรสันต์ ศิรินาวิน ด้านบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่วนบุคคลภายนอก ได้แก่ นายบุญทัพ ธรรมทอง ด้านบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความเสียสละช่วยเหลือสังคม
   ผู้ประกาศ : งานประชาสัมพันธ์     วันที่ประกาศ : 2 มิ.ย. 2565


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง