เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
41  คน
  สถิติเดือนนี้
1332  คน
  สถิติปีนี้
11,328  คน
สถิติทั้งหมด
40,947  คน

 


  
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า - ออก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด
   90 อ่าน
 ไฟล์ประกอบ :
n6042021-085830.jpg
รายละเอียด :
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอดอยสะเก็ด ที่ 25/2564
เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า - ออก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด รายงานว่าได้ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (โควิด-19) ของประชาชนในพื้นที่หรือสถานที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 11 ราย
   ผู้ประกาศ : งานประชาสัมพันธ์     วันที่ประกาศ : 26 พ.ย. 2564


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง