เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
43  คน
  สถิติเดือนนี้
1334  คน
  สถิติปีนี้
11,330  คน
สถิติทั้งหมด
40,949  คน

 


  
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ประชากรต่างด้าวในพื้นที่ตำบลแม่โป่งเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK
   67 อ่าน
 ไฟล์ประกอบ :
ไม่พบไฟล์ประกอบ
รายละเอียด :
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชากรต่างด้าวในพื้นที่ตำบลแม่โป่งเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK
ด้วยทางคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตำบลแม่โป่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง จะให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงาน หรือพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่โป่ง ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งการตรวจ ATK เป็นการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น สามารถรอฟังผลตรวจได้ทันที
ทางคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตำบลแม่โป่ง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง จะทำการตรวจคัดกรอง ATK โดยตรวจให้ฟรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง ผู้รับการตรวจให้นำบัตรประจำตัวแรงงานมาด้วย
   ผู้ประกาศ : งานประชาสัมพันธ์     วันที่ประกาศ : 10 พ.ย. 2564


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง