เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
5  คน
  สถิติวันนี้
57  คน
  สถิติเดือนนี้
1446  คน
  สถิติปีนี้
21,003  คน
สถิติทั้งหมด
22,146  คน

 


  
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   11 อ่าน
 ไฟล์ประกอบ :
ไม่พบไฟล์ประกอบ
รายละเอียด :
ประชาสัมพันธ์
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ซึ่งผู้ที่เกิดตั้งแต่ 2 กันยายน 2505 – 31 ธันวาคม 2505 ให้มาลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 และ
ผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 ให้มาลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 – พฤศจิกายน 2564
และ เดือนมกราคม 2565 – กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง
   ผู้ประกาศ : งานประชาสัมพันธ์     วันที่ประกาศ : 7 ต.ค. 2564


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง