เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
35  คน
  สถิติเดือนนี้
1830  คน
  สถิติปีนี้
11,500  คน
สถิติทั้งหมด
82,127  คน

 

  
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง จังหวัดเชียงใหม่พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ชื่อไฟล์เอกสาร : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ชื่อไฟล์เอกสาร : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

(ประกาศโดย : Admin)


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง