เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
28  คน
  สถิติเดือนนี้
384  คน
  สถิติปีนี้
10,413  คน
สถิติทั้งหมด
64,368  คน

 

  
 ประกาศคุณธรรม จริยธรรม

ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
  รายงานผลการดำเนินการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ 31 มี.ค. 2566
  รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ปีงบ 2566 รอบ 6 เดือน งานประชาสัมพันธ์ 31 มี.ค. 2566
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น อภิรมย์ สมณะ 01 พ.ย. 2565
  ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น อภิรมย์ สมณะ 01 พ.ย. 2565
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมฯ ปี 2566 งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2565
  ประกาศ แนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่โป่งที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำฯ งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2565
  ประกาศ ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลฯ งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2565
  ประกาศ ประมวลจริยธรรมสมาชิกท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2565
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2565
  ประกาศ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2565
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  10  จากทั้งหมด  10   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง