เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
43  คน
  สถิติเดือนนี้
1334  คน
  สถิติปีนี้
11,330  คน
สถิติทั้งหมด
40,949  คน

 


  
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง จังหวัดเชียงใหม่
 
กิจกรรม / โครงการ

  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง

               วันนี้ (วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานกองทุนและจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนแต่ละประเภทให้กับหน่วยงาน/องค์กร ที่ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

   วันที่ประกาศ : 20 ธ.ค. 2564


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง