เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
42  คน
  สถิติเดือนนี้
1333  คน
  สถิติปีนี้
11,329  คน
สถิติทั้งหมด
40,948  คน

 


  
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง จังหวัดเชียงใหม่
 
กิจกรรม / โครงการ

  เชิญชวนคัดแยกขยะในครัวเรือน

               กลุ่ม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญชวนทุกท่าน คัดแยกขยะในครัวเรือน ตามหลัก 3Rs โดยการคัดแยกขยะนั้น ต้องแยกให้ถูกประเภท แยกให้ถูงถัง ทิ้งให้ถูกสี และจะส่งผลดีต่อชุมชน ซึ่งในประเภทของขยะนั้น ทุกท่านทราบดีกันอยู่แล้ว ว่ามี 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย และในครั้งนี้จะนำเสนอข้อมูล ของขยะ 2 ชนิด ที่มีความเหมือนหรือแตกต่าง และมีวิธีการคัดแยกอย่างไร ก็คือ พลาสติก และ โฟม   วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2563


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง